Yangın Farkındalık Eğitimi

"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" gereğince Hastanemizin Acil Durum ve Afet yönetimi ekibiyle yangın eğitimi ve tatbikatı teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.