Doktorlarımız

Uzm. Dr. Liya Alkılıç

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Hakkında

Dr. Liya Alkılıç
1977 Azerbaycan/ Bakü
Azerbaycan Tıp Üniversitesi (2000)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
İngilizce , Rusça ve Azerice bilmektedir.

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları

• Kanserli çocuklarda febril nötropeni gelişiminde toll-lıke reseptor-2 ve 4’den rolü
Tez danışmanı: prof.dr.savaş kansoy

İş Bilgileri

• Karataş hastanesi
• Van kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi yenidoğan bölümü (2009 -2011)
• Özel baki uzun hastanesi (2011)
• Sifa üniversitesi (2012-2016)
• Özel ege şehir hastanesi (2016-devam ediyor)

Kurs ve Kongre Katılım Bilgileri

• Pediatrik kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi mezuniyet sonrası eğitim toplantısı 25-26 ekim 2002 izmir
• Iv.pediatrik acil tıp ve yoğun bakım toplantısı 20-25 mart 2003 izmir
• pediatrik temel ve ileri yaşam desteği kursu katılımı
• Pediatrik solunum hastalıklarına yaklaşım sempozyumu-ı 10.01.2003 izmir
• 3.ulusal çocuk enfeksiyon hastalıkları kongresi 7-10 mayıs 2003 izmir
• Tuberkülöz meningoensefalitli olgu tedavilerinde uzun süreli kortikosteroid kullanımı- poster bildiri
• ‘Anemili çocuğa yaklaşım’ konulu mezuniyet sonrası eğitim semineri 14 ocak 2004
• Uzm.dr. Nermin ölçer anısına pediatride tüberküloz sempozyum 30 mart 2005 izmir
• Neonatal resusitasyon programı uygulayıcı sertifikası (nrp) 16-18 mayıs 2005, izmir
• Jj.nefroloji üroloji transplantasyon ve enfeksiyon konfgresi 22-24 mart 2006, çeşme
• 43.türk pediatri kongresi 16-20 mayıs 2007, bodrum
• 15.ulusal neonatoloji kongresi (uneco-15) 4-7 nisan 2007, antalya
• Yenidoğan yoğun bakım kursu, yenidoğan mekanik ventilasyon kursu 8-9 aralık 2007, izmir
• Xv. Trog ulusal pediatrik kanser kongresi 21-25 mayıs 2008
• Kanserli çocuklarda febril nötropeni gelişiminde toll-lıke reseptor-2 ve 4’den rolü- sözel bildiri.
• 34.Ulusal Hematoloji Kongresi 8-11 Ekim 2008
• Kanserli çocuklarda febril nötropeni gelişiminde toll-lıke reseptor-2 ve 4’den rolü poster ödülü
• 18.ulusal neonatoloji kongresi (uneko-18) 21-24 nisan 2010, bodrum
• Prematürelerin izlemi kursu 21.04.2010
• I.ulusal ipekyolu pediatri kongresi 04-05 haziran 2010/ van
• 1.van kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi yenidoğan bakım ünitesinde izlenen çok düşük doğum ağırlıklı olgalarımızın değerlendirilmesi- poster sunumu
• 2.yaygın stafilakoksik impetigolu bir yenidoğan olgusu-poster sunumu
• 3.hipernatremik dehidratasyon tanısı ile takip edilen yenidoğan olgularımızın değerlendirilmesi- poster sunumu
• 4.lameller iktiyozisli bir yenidoğanda sistemik asitretin tedavisi- poster sunumu
• 5.özefagus atrezisi ve trakeoözefageal fistüllü bir yenidoğan olgusu-poster sunumu
• 53. Türkiye milli pediatri kongresi, 21-25 ekim 2009, marmaris/muğla
• Konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonlu bir olgu-poster sunumu
• 19.ulusal neonatoloji kongresi, 17-20 nisan 2011, marmaris
• 21. Ulusal neonatoloji kongresi (uneko-21) 14-17 nisan 2013 antalya
• 58. Türkiye milli pediatri kongresi 22-26 ekim 2014 , antalya

Yayınlar

• Long term corticosteroid use in a case of tuberculous meningoencephalitis Jpediatr inf 2007;1:suppl1, 84-105 n.Bayram, i. Vardar, l.sadikova, d. Polat, f. Vardar
• Mannoz bınding lectin gene polymorphism and neonatal sepsis in preterm infants, joural of perinatal medicine ,vol.35 (2007) supp ıı N. Kültürsay, Ö. Altun köroğlu, H. Onay, G. Erdemir, M. Yalaz, l. Sadikova, B. Çetinkaya, M. Akisu, F.özkınay
• Hipernatremik dehidratasyon tanısı ile takip edilen yenidoğan olgularımızın değerlendirilmesi, journal of pediatrics, vol19(2010) ıssue:4Dr.Ö. M.a.özdemir, Dr. L. Alkılıç, Dr. N. Yıldırım, Dr. F. Adalı, Dr.ş.yener öztürk
• Van kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi yenidoğan bakım ünitesinde izlenen çok düşük doğum ağırlıklı olgularımızın değerlendirilmesi, van tıp dergisi: 18(2): 77-82, 2011 Dr.Ö. M.a.özdemir, Dr. N. Yıldırım, Dr. L. Alkılıç, Dr. F. Adalı, Dr. Ş. Yener Öztürk
• Postnatal erken dönemde kraniyal uktrasonografi incelemesi yapılan yenidoğanlarda periventriküler /intraventriküler kanama sıklığı ve risk faktörleri ,ege journal of medicine Dr.ö.m.a.özdemir, Dr. L. Alkılıç, Dr. N. Yıldırım, Dr. F.Adalı, Dr. S. Yener öztürk
• Alobar holoprosencephaly, proboscis and cyclopia in a chromosomally normal fetus: prenatal diagnosis and fetal outcomeMine Genç, Berhan Genç, Aynur Solak, Liya Alkılıç, Murat Uyar

Whatsapp Destek