Doktorlarımız

Uzm. Dr. Berkant Sağır

Psikiyatri

Hakkında

Berkant SAĞIR

Seyhan   16.11.1986

 

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi Mersin Üniversitesi  Tıp Fakültesi 2005-2012
Tıpta Uzmanlık Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2018

 

 

Görevler:

Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Pratisyen Hekim Nurhak İlçe Devlet Hastanesi Acil Servis 2012-2013
Dr.Ar.Gör.   Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erişkin Ruh sağlığı ve Hastalıkları ABD 2013-2018
Uzm. Dr. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2018-2020

 

 

Katıldığı Önemli Eğitimler ve Kurslar

 

 1. Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Eğitimi ( Kuramsal Eğitim 110 saat, Süpervizyon 80 saat)-
 2. CETAD Cinsel Terapi Eğitimi (Süpervizyon devam ediyor)
 3. Dr. Işıl Vahip tarafında Psikanalitik Teorik Eğitimi
 4. Doç. Dr. Burhanettin Kaya tarafından EMDR kursu
 5. Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Eğitimi

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 1. Türk Tabipleri Birliği – İzmir Tabip Odası
 2. Türkiye Psikiyatri Derneği

 

Çeviri

Stahl S.M., Stahl’ın Temel Psikofarmakolojisi (Stahl’s Essential Psychopharmacology), İstanbul Tıp Kitabevleri, 4. Baskı, 2014

 

Makale

1. Dr. Berkant SAĞIR , Dr. Tolga BİNBAY , Dr. Deniz CEYLAN , Dr. Nefize YALIN , Dr. Ayşegül ÖZERDEM , Dr. Köksal ALPTEKİN:    Kavum Vergae ve Şizofreni: 25 Yıl Boyunca Tedavisiz Kalmış Bir Olguda Beyin Görüntüleme Bulguları ve Klinik İzlem, Türk Psikiyatri Dergisi 2015; 26(4): 295-298

2.Dr. Berkant Sağır, Dr. Tolga BİNBAY : Hep Diken Üstünde Kaygı ve Türkiye, Toplum ve Hekim Dergisi

 

Kongrelerde Yapılan Konuşmalar

 

 1. Mitostan Logosa Kaygı: Modern Çağ da Aşk İlişkilerinde Kaygı Conference: 4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Anksiyete Kongresi
 2. Bağımlılığın Sanat Alanındaki İzdüşümleri: ‘Bir Rüya için Ağıt’ filminin Psikodinamik Açıdan Çözümlenmesi   Conference: 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
 3. Bir Erdem Olarak Adalet, Psikiyatri Kış Okulu
 4. Mitostan Logosa Ölüm: Şiirde Ölüm Teması: Cemal de Ölüm Conference: 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu

 

Dergilerde Yayımlanan Yazılar

 1. Har’ın İniltisi, Psikeart Dergisi
 2. Günlerden Bir Gün, TPD Bülten
 3. Bir Semptom Ya Da İletişim Olarak Can Sıkıntısı, TPD Bülten
 4. Bir Kavşaktan Diğerine, TPD Bülten
 5. Görmeyi Ya da Ötekini Yitirmek

 

Bulunduğu Görevler

 1. İzmir Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu
 2. Türkiye Psikiyatri Derneği Sosyal Medya Kurulu
Whatsapp Destek