Torasentez

YouTube kanalımıza abone olun!

Akciğeri saran iki zar tabakası arasında biriken sıvıdan (plevral efüzyon) tanı ve/veya tedavi amaçlı örnek alınması işlemine TORASENTEZ denir.


Akciğer Zarları Arasındaki Sıvı Toplanma Nedenlerinden Bazıları Şunlardır:

 • Zatürre (pnömoni) ve akciğer tüberkülozu (verem) gibi enfeksiyonlar
 • Kalp yetmezliği,
 • Akciğer kanseri veya akciğere yayılım gösteren kanserler,
 • Böbrek hastalıkları
 • Karaciğer hastalıkları
 • Romatizmal hastalıklar


Tanısal Torasentezin Önerilmediği 2 Durum Vardır:

Bunlardan ilki sıvının az olduğu durumdur. Lateral dekübitis grafisinde sıvı kalınlığı 10 mmden az ise torasentez önerilmez.10-15 mm ise ultrason eşliğinde sıvı örneklemesi yapılabilir.
Sıvının Konjestif Kalp Yetmezliğine (KKY) bağlı geliştiği düşünülüyorsa ancak 3 koşulda önerilir:

 • Efüzyon bilateral (iki taraflı) değilse
 • Plöretik (batıcı) göğüs ağrısı varsa
 • Ateş varsa.

Bu 3 koşuldan hiçbiri yoksa diüretik tedavi verilir.Sıvı birkaç günde kaybolmazsa torasentez yapılabilir.


Torasentez Nasıl Yapılır?

İşlem öncesi hasta ve var ise yakınına hekim tarafından ayrıntılı bilgi ve aydınlatışmış onam formu verilecektir. Bu işlem için aç kalmanıza gerek yoktur. Hastanın bilinen hastalıklarını ve kullandığı ilaçları (özellikle kan sulandırıcı) tam ve doğru bir şekilde hekimine söylemesi gerekir.Biyopsi öncesi hastaneye günübirlik yatış yapılır. Yakın tarihli kan tetkiki yok ise hastadan kan alınarak laboratuvarda değerlendirme yapılır.


Aşağıdaki durumları da doktorunuza söylemelisiniz:

 • Aspirin, klopidogrel (Plavix) veya warfarin (Coumadin) gibi kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız
 • Herhangi bir ilaca alerjisi varsa
 • Kanama problemi varsa
 • Hamile olma ihtimaliniz varsa
 • Önceki prosedürlerden kaynaklanan akciğer yaralanmaları varsa
 • Akciğer kanseri veya amfizem gibi herhangi bir bilinen akciğer hastalığına sahipseniz.


Olası Riskler Şunları İçerir:

 • Ağrı
 • Kanama
 • Hava biriktirme (pnömotoraks: akciğerin çökmesine neden olan zarlar arasında hava birikmesi durumu)
 • Enfeksiyon


Torasentez Prosedürü Nedir?

Hasta bir sandalyeye ya da muayene masasına sırtı hekime dönük şekilde oturur ve iki kolunu yukarı kaldırarak bir yastığa ya da sandalyeye yaslar. Örnek alınacak taraf hekimce belirlendikten sonra steril gazlı bez ve antiseptik solüsyonla silinir. Sıvı alınacak tarafa iğne ile lokal anestezi uygulandıktan sonra , yine steril bir iğne ile sıvı alınır. Hasta bu sırada hafif bir ağrı duyabilir. Bu işlem 10-15dk kadar sürer. Ancak boşaltma amaçlı yapılıyorsa daha uzun sürebilir. Torasentez sırasında hasta kıpırdamamalıdır. Işlem sonrası steril gazlı bez ile bası uygulanıp flaster yapıştırılır. İşlem sonrası kontrol akciğer grafisi çekilerek olası komplikasyonlar açısından değerlendirme yapılır. En geç 24 saat sonra flaster ve gazlı bez çıkartılır. Bu sürede banyo yapılmaması uygundur.

Op.Dr. Yeliz Sarıarslan Erol

Göğüs Cerrahisi Randevu Al Randevu Al: 0232 390 0 390