Yararlı Bilgiler

Ayrıntılı gebelik (obstetrik) ultrasonografisi nedir?

Gebeliğin 18-22 haftaları arasında fetüsün beyin, akciğer, kalp, karın içi organlar, omurga ve ekstremitelerini (kol ve bacaklarını) değerlendirmek amacıyla yapılan görüntüleme yöntemidir. 2. düzey gebelik ultrasonografisi olarak da bilinir. Aynı zamanda fetüsün cinsiyeti de net bir şekilde ortaya konur.  3 ve 4 boyutlu ultrasonografi ile daha detaylı olarak inceleme yapılabilir, bebeğin hareketleri, siması eş zamanlı (real time) olarak görüntülenebilir.

Karotis- vertebral arter doppler nedir?

Beynimiz dört ana damar tarafından beslenir. Bunların tıkanıklığında seviyesine göre inme (felç), başdönmesi, bayılma, uyuşukluk gibi nörolojik bulgular görülebilir. Doppler ultrasonografi ile özellikle 50 yaş üstü bireylerde bu damarlarda tıkanıklık ya da plak varlığı araştırılır, varsa ilerlemeden tedavi edilerek hastanın felç geçirme riski önlenmiş olur.

Penil Doppler nedir?

Erkeklerde impotans (cinsel yetersizlik, sertleşme problemi) birçok neden bağlı olabilir. Bunlardan birisi de ilgili bölgeyi besleyen damarların yetersizliğidir. Damarsal bir patoloji olup olmadığını belirlemek amacıyla hastanın penisine damar genişletici bir ilaç enjekte edilerek, ereksiyon (sertleşme) sağlanır. Yaklaşık 5-10 dk sonra doppler ultrasonografi ile damarların çapı ve akım değerleri değerlendirilir. Belirgin kalp  rahatsızlığı olan hastalar dışında işlem ihtiyaç duyulan her hastaya yapılabilir. İşlem öncesi herhangi bir hazırlık gerekmez. İşlem sonrasında hasta hemen günlük yaşamına devam edebilir. Ancak hasta priapizm (sürekli ağrılı ereksiyon hali) konusunda uyarılır.


Digital Mamografi nedir? Neden çektirmeliyim?

Mamografi memenin X ışınları kullanılarak görüntülenmesidir. Digital mamografide klasik mamografiye göre radyasyon dozu daha az olup, görüntü kalitesi daha iyidir. Aynı zamanda görüntülerin dijital ortamda arşivlenmesi de mümkün olmaktadır. Meme kanserinin erken evrede yakalanabilmesi için 40 yaş üstü her kadına 1 ya da 2 yılda bir sıklıkta çekilmesi önerilmektedir. Aile hikayesi olan ve yüksek riskli hastalarda daha erken yaşlarda (35 yaş civarı) taramaya başlanabilir. Hastaların çekime gelmeden önce daha önceki sonuçlarını da getirmeleri değerlendirme için büyük önem taşımaktadır. Gerek duyulduğunda mamografiden sonra meme ultrasonografi de yapılmaktadır.

Mamografi nasıl çekilir?

Mamografi ünitesinde plakalar arasına meme dokusu sıkıştırılır. Sıkıştırmanın amacı meme dokusunu yayarak üst üste binmesini önlemek, radyasyon dozunu azaltmak ve hareketi önlemektir. Önden ve yandan ikişer görüntü elde edilir. İşlem yaklaşık 10 dk sürer.

Mamografi çekiminden önce nelere dikkat etmeliyiz?

Adet bitiminden sonraki ilk hafta hormonal değişikliklere bağlı olarak ağrı daha az olacağı için bu zaman dilimi tercih edilebilir. Ancak bu zaman dilimi şart değildir. İşlem öncesi koltuk altlarına deodorant sürülmemesi önerilir.

Mamografide radyasyon dozu ne kadardır?

Dijital mamografide klasik mamografiye göre daha az radyasyon dozu olup, bu ortalama 0,3-0,6 mSV dir. Bu doz yaklaşık 3 ay günlük hayatta doğadan alınmaktadır.

Meme MR nedir?

Meme MR, mamografi ya da ultrasonografi ile lezyonun natürü hakkında şüphede kalındığı zaman, lezyonun damarsal durumuna göre kontrastlanma (damardan verilen ilacı tutma) paterni değerlendirilerek lezyon hakkında iyi ya da kötü  huylu olduğuna dair fikir edinmek  için gerçekleştirilen bir MR çekimidir. Çekim esnasında hastanın kolundan ilaç verilir. Çekim yaklaşık 20 dk sürer.

Difüzyon MR nedir?

Difüzyon MR çoğunlukla beyin ile ilgili ani gelişen felç (inme), geçici iskemik atak gibi durumları değerlendirme için kullanılan bir yöntemdir. Aynı zamanda diğer bazı organlar için de yapılarak lezyonların natürleri hakkında bilgi alınmasını sağlar. Kanserli dokunun tespitinde de kullanılmaktadır. Hastanın kolundan ilaç verilmeden yapılmaktadır.

Perfüzyon MR nedir?

Perfüzyon MR, beyinde gelişen ani iskemi (kanlanma azalması) durumunu saniyeler sonra bile tespit edebilen MR yöntemidir. Hastaların  elde, yüzde, ayakta karıncalanma, kuvvetsizlik, hissizlik ya da tamamen felç geçirdiği durumlarda kanlanma problemi olan beyin dokusunun yerinin tespiti için gereklidir. Bunun dışında beyin tümörlerinde de kullanılmaktadır. Hastanın kolundan ilaç verilerek ya da verilmeden de yapılabilmektedir.

Multiparametrik Prostat MR nedir?

Erkeklerde sık görülen kanser türlerinden olan prostat kanseri taramasında yeni geliştirilen ve birkaç parametreyi kullanarak varsa prostat kitlesinin yerini, boyutunu ve çevre yapılarla ilişkisini tespit edebilmek ve evreleme yapabilmek için kullanılan görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemle gereksiz prostat biyopsilerinin önüne geçilmektedir.

Kliniğimizde yapılan  girişimsel işlemler;

Ultrasonografi eşliğinde meme ve tiroid biyopsileri, memede kist boşaltımı, telle memede kitle işaretleme, perkütan asit-plevral efüzyon drenajı

Tiroid biyopsisi nedir?

Tiroid biyopsisi, genellikle multinodüler guatr hastalarına uygulanan biyopsi çeşididir. Hasta için herhangi bir ön hazırlığa ihtiyaç duymadan  işlem yapılır. İşlem öncesinde hastanın aç olması gerekmez. Ultrason eşliğinde ince bir iğne ile tiroitteki şüpheli nodüllerden hücresel bazda örnekler alınır. Hastanın iğne giriş yerinde kısa süreli bir ağrısı dışında (normal kan alındığında duyulan ağrının bir benzeri) işlem esnasında belirgin bir ağrısı olmaz. Hastaya herhangi bir anestezi işlemine gerek duyulmaz. İşlem yaklaşık 10 dk sürer. Sonrasında alınan örnekler patoloji labaratuvarına gönderilerek değerlendirilir. İşlem sonrasında hasta hemen günlük yaşamına devam edebilir.

Meme biyopsisi nedir?

Kadınlarda ultrasonografi, mamografi  ya da meme MR sonrasında tespit edilen  şüpheli meme lezyonlarına yönelik tanısal amaçlı yapılır. İşlem öncesinde kan tahlili ile herhangi bir kanama diyatezi (yatkınlığı) olup olmadığı tespit edilir. İşlem öncesinde hastanın aç olması gerekmez. İşlemde ultrasonografi eşliğinde lezyon görüntülenir. Lokal (bölgesel) anestezi ile ilgili bölge uyuşturulur. Biyopsi ignesi ile ilgili lezyondan  bir ya da iki kez biyopsi işlemi yapılır. İşlem yaklaşık 15 dk sürer. Sonrasında alınan örnekler patoloji labaratuarına gönderilerek değerlendirilir.  İşlem sonrasında hasta hemen günlük yaşamına devam edebilir.