Birimlerimiz

Psikiyatri

Hayat her zaman rutin çizgisinde ilerlemeyebiliyor. Dönem dönem bizi ruhsal olarak yıpratacak durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ruhsal yıpranmalar ve bazı bedensel faktörlerin değişiklik göstermesi nedeniyle psikolojik olarak zorlu dönemler geçirebiliyoruz. Vücudumuzun sağlıklı olarak tanımlanabilmesi için ruh ve beden sağlığımızın uyum içinde olması gerekmektedir. Sağlık ruhen, bedenen, fiziki ve sosyal olarak tam ve bütün olarak iyi hissetme halidir.

Psikiyatri (Ruh Hekimliği), beyin hastalıkları ve insan psikolojisiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Özel Ege Şehir Hastanesi Psikiyatri bölümümüzde, psikiyatrik sorunların tanısı ve tedavisi hakkında güncel, gerçekçi çözümler ve tedaviler uygulanmaktadır. Danışanlarımız kişiye özgü bir yaklaşımla değerlendirilmekte ve danışmanlık süreci titizlikle yürütülmektedir.

Psikiyatrik Hastalıkların Tanı ve Tedavisi

Psikiyatrik hastalıkların tanı süreci fiziksel hastalıklara kıyasla daha komplikedir. Uzman hekimin, danışan hastanın davranış ve duygu durumunu bir süre gözlemlemesi gerekebilmektedir. Tanı aşamasında ve planlamasında rutin izlenen adımlar olmakla birlikte yaklaşım ve süreç kişiye özel ilerlemektedir. Tanı aşamasında danışman ve uzman hekim görüşmelerinde hastanın öyküsü dinlenir. Tedavi planlamasında esas kaynak hastanın öyküsüdür. Hasta görüşmelerine ek olarak uygulanan psikometrik testler de tanı aşamasında yardımcı olmaktadır. Tanı süreci başarıyla tamamlandıktan sonra tedavi planlaması yapılmaktadır. Tedavi süreci danışanın öyküsü, motivasyonu, bedensel etmenler, hastalığın şiddeti ve sosyal çevre etkileri gibi pek çok farklı etmene bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle net bir tedavi süresi planlanması mümkün değildir.

Ruh ve Sinir Hastalıklarında Yaygın Gözlemlenen Semptomlar

Psikolojik hastalığın türü, kişinin geçmiş deneyimleri ve mevcut fiziki, sosyal durumuna göre farklılık gösterebilmesine rağmen genellikle gözlemlenen bazı semptomlar mevcuttur. İştah durumunda ani değişiklik aşırı iştah artışı veya iştahsızlık, yorgunluk ve halsizlik hissinin günden güne artması ve umutsuzluk hissi sık gözlemlenen semptomlardandır. Uyku düzeninde meydana gelen değişimler, rutin aktivitelere karşı ilgisizlik ve kişilerle iletişim kurmaktan kaçınma hali de psikiyatrik hastalıklarda sık gözlemlenmektedir. Bu belirtilerden bir veya birden fazlasına sahipseniz ertelemeden bir uzmana danışmalısınız. Ruh ve sinir hastalıkları %89.2 oranında tedavi edilebilirdir.

Psikiyatri Kliğinin İlgilendiği Hastalıklardan Başlıcaları

Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu

Kaygı hayatımızın doğal akışında dönem dönem hepimizin hissettiği bir duygudur. Belirsizlik içeren durumlar ve ciddi kararlar almadan önce hissedilen kaygı insani ve doğaldır. Anksiyete (kaygı) bozukluğu; kişinin nedensiz yere, gerçek olmayan durumlara, kendisi ve yakınları hakkında hissettiği yoğun kaygı durumu ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ruhsal ve fiziki belirtilere verilen isimdir. Anksiyete bozukluğu günlük hayatı olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Aşırı heyecan, huzursuzluk, endişe hissi, nefes darlığı ve terleme kaygı bozukluğunun başlıca belirtilerindendir.

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk, kişinin ruh halinin uçlarda olması, duygu durumunun keskin iniş çıkışlara sahip olması durumudur. Bipolar bozukluk manik depresif ve iki uçlu duygu durum bozukluğu olarak ta bilinmektedir. Bipolar bozukluk en yüksek seviyedeyken (manik dönem) kişi hiperaktif bir ruh haline bürünür ve kendini çok mutlu hisseder, depresif olarak adlandırılan dönemde ise çökkünlük yani depresyon haline girer. Bipolar hastalığın atak ve pasif dönemleri mevcuttur. Atak döneminde olmayan bir hasta rutin hayatını normal şekilde devam ettirebilmektedir.

Depresyon

Depresyon oldukça yaygın olarak gözlemlenen bir ruhsal hastalıktır. Depresyonun başlıca semptomları; hoş olmayan duygu durum, ilgi ve zevk azlığı, umutsuzluk ve karamsarlıktır. Geleceğe dair olumsuz düşünceler, kaygı düzeyinde artış, iştah durumunda değişim ve uyku düzeninin bozulması da depresyonda yaygın olarak gözlemlenmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk, kişinin kontrol edemediği, aklına gelen düşünce ve imgelerden oluşan obsesyonlar (takıntılı düşünceler) ve bu obsesyonlardan uzaklaşmak adına yapılan yineleyici davranış ve eylemlerden (kompulsiyon) oluşan bir ruhsal hastalıktır. Ritüeller geçici olarak rahatlama sağlasa da günlük hayata adapte olmak ve obsesyonların yarattığı huzursuzluk halini gidermekte yeterli değildirler. Obsesif kompulsif bozukluk tedavi edilmediği takdirde kişinin kaygı düzeyini bozan, hayat kalitesini düşüren bir hastalıktır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu genellikle erken yaşlarda ortaya çıkan, odaklanma sorunları ve aşırı hareketlilikle kendini gösteren bir hastalıktır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu özellikle erken yaşlarda hayat kalitesini oldukça fazla düşürebilmektedir. Çocukların eğitim ve sosyal hayatı üzerinde olumsuz etkileri olabilen bu hastalıkla mücadele etmek için uzman desteği almanız gerekmektedir.

Sosyal Fobi

Bir kaygı bozukluğu türü olan sosyal fobi; diğer kişiler tarafından olumsuz olarak değerlendirilme endişesi, sosyal karşılaşmalar yaşayabileceği ortamlardan kaçınma isteğidir. Sosyal fobi hastaları toplum içerisinde yemek yemekten, konuşma yapmaktan ve ikili diyaloglardan rahatsızlık duyarlar.

Travma sonrası stres bozukluğu

Günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma sürecini bozan durumlara travma denilmektedir. Travmatik deneyim kişinin şahit olduğu veya kendi yaşadığı bir deneyim olabilir. Uykusuzluk, sık sık kabus görmek, olayın tekrarlanmasına dair sürekli endişe hali ve kolay irkilme hali travma sonrası stres bozukluğunun başlıca belirtileridir.

Yeme Bozuklukları

Yeme bozukluklarında bedensel belirtiler ön planda olsa da yeme bozuklukları ruhsal kaynaklı hastalıklardır. Yeme bozuklukları anoreksiya nevroza, bulimiya nevroza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu olarak farklı türlerde gözlemlenebilmektedir. Kişinin aşırı yemek yeme, kendini aşırı aç bırakma veya vücut ağırlığı hakkında takıntı derecesinde kaygı duyması durumlarına yeme bozukluğu denilmektedir.

Şizofreni

Şizofreni, alevlenme ve yatışma dönemleriyle kendini gösteren ruhsal bir hastalıktır. Migren, epilepsi gibi bir beyin hastalığıdır ve tedavi edilmemesi durumunda kişinin sosyal hayatında ciddi etkileri olabilmektedir. Şizofreni hastalığının alevlenme döneminde düşünce ve algılamada bozulmalar yaşanmaktadır. Alevlenme döneminde kişi gerçek dışı korkular edinebilir, halüsinasyonlar görebilir, hayali sesler duyabilir. Genellikle 18-25 yaş aralığında ortaya çıkan belirtilerle şizofreni tanısı konulmaktadır.

Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu

Borderline kişilik bozukluğu, genelde ergenlik döneminde ortaya çıkan ve sosyal çevreyle olan ilişkilerde bozulmayla belirginleşen, duygu ve davranışlarda ani dürtüsel davranışlarla karakterize bir durumdur. Tutarsız ilişkiler, kronik boşluk duygusu, terk edilme korkusu, ani gelişen öfke nöbetleri, ani değişen duygu durumu ve değişken benlik algısı borderline kişilik bozukluğunun en sık gözlemlenen belirtileridir.

Psikiyatri

BİLGİ VE RANDEVU İÇİN BİZ SİZİ ARAYALIM
Whatsapp Destek