KURUMSAL

Organizasyon Şeması ve Birimlerimiz

Kalite Yönetim Birimi

Özel Ege Şehir Hastanesi Kalite Yönetim Birimi, Sağlıkta Kalite Standartlarına (SKS) uygun olarak kurulmuş ve bu standartlar çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Kalite Yönetim Biriminde SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlanmaktadır.

• Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
• Öz değerlendirmeleri yönetir.
• Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
• Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
• Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
• SKS çerçevesinde dokümanların yönetimi sağlanır.
• Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
• SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
• Kalite Yönetim sistemimiz bünyesindeki komite, kurul ve ekipler aşağıda sıralanmıştır.

Komiteler

• Hasta Güvenliği Komitesi
• Eğitim Komitesi
• Tesis Güvenliği Komitesi
• Enfeksiyon Kontrol Komitesi
• Radyasyon Güvenliği Komitesi
• Transfüzyon Komitesi
• Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

Kurullar

• Disiplin Kurulu
• İSG Kurulu (Çalışan sağlığı ve güvenliği komitesi)

Ekipler

• Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi (HAP-MAVİ-PEMBE-BEYAZ-KIRMIZI KOD Ekipleri)
• Bina Türü Ekibi
• İlaç Yönetim Ekibi
• Öz Değerlendirme Ekibi
• Nutrisyon Ekibi

Whatsapp Destek