Doktorlarımız

Op. Dr. Aygün Akbarova

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Hakkında

Opr. Dr. Aygün Akberova
12.01.1987
Azerbaycan Devlet Üniversitesi Tıp fakultesi,Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
(Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı)

Çalıştığı Kurumlar

• Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi (Kadın Hastalıkları Bölümü)
• Özel Egeşehir Hastanesi

Özel ilgi alanı

• Vajinismus tedavisi
• Cinsel terapi
• Genital estetik (Labioplasti,Vajinoplasti, Himenoplasti, Hoodoplasti )
Uzmanlık alanları
• Gebelik takibi,
• İkili,Üçlü ve Dörtlü taramalar,
• Normal ve Sezaryan ile doğum,
• Jinekolojik hastalıklar,
• Açık ve kapalı cerrahi ameliyatlar,
• İnfertilite tanı ve tedavisi,
• HSG çekilmesi,
• İUİ (aşılama),
• İdrar kaçırmanın medikal ve cerrahi tedavisi
• Servikal patolojilerin yönetimi,
• Kolposkopi,
• HPV tanı ve tedavisi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

• Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, 2012
• Maternal Fetal Tıp Derneği, 2012
• Perinatal Tıp Vakfı, 2013
• Üreme Tıbbı ve Cerrahisi derneği, 2013
• Jinekolojik Endoskopi Derneği ,2014
• Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği,2015
• Türk Ürojinekolojik ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği, 2015
• Mesleki tecrübeler ve kariyer:
• Gebelikte 1 ve 2 trimester tarama kursu, 2013
• Gebelikte Ayrıntılı Ultrosonografi kursu, 2013
• Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi kursu, 2014
• Laparoskopık cerrahi sütür kursu,2015
• Jinekolojik Mikrocerrahi kursu, 2016
• Histereskopik Cerrahi kursu, 2017
• 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 2012
• V. Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Derneği Kongresi, 2015
• XI Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 2016
• Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği Kongresi, 2017
• Maternal-Fetal Tıp Derneği ,Obstetrik Ultrasongrafi Kongresi,2017
• v. Ulusal Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Kongresi, 2017

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

• Determination of Endoglin M-RNA expression in eutopic and ectopic tissues in patients with endometriosis
A.Akbarova, B.Acar, S.Kızıldag, M.Koyuncuoglu 2016
• Matur kistik Teratomda Tiroid Papiller Karsinom tanısı ve tedavisi
A.Akbarova, A.C.Ozay, O.Emekci, 2016, Jinekoloji-Obstetri ve Neonotoloji Tıp Dergisi
• Prenal Diagnosis of case with Diastometomyelia
A.Akbarova, S.Kose, S.Altunyurt 2015, TAJEV
• Uterin arter embolizasyonu sonrası myoma uterinin ekspulsiyonu
A.C.Özay, A.Akbarova, B.Acar, Zeynep Kamil Tıp Bülteni.2014
• İnguinaL Endometriomalı hastalarda tanı ve tedavi yönetimi
A.Akbarova, U.Saygılı, O.E.Dogan, TJOD, 2015
• Gebelikde Cantrell Pentalojisi tanısı ve yönetimi
A.Akbarova,E.Caglıyan, S.Kose, S.Altunyurt, Perinatoloji dergisi, 2014

Whatsapp Destek