Doktorlarımız

Op. Dr. Sami Toyran

Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Hakkında

Sami TOYRAN

Kaman, 21.05.1970

 • Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (1988-1994)
 • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi/ Göz Hastalıkları Servisi. Tez Adı:”Tavşanlarda Geliştirilen Deneysel Üveit Modelinde Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması”.(2000)
 • Uzmanlık: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Femtosecond laser photodisruption in rat eyes. Yürütücü, University Of Illinois at Chicago (UIC), 20/04/2003 – 18/08/2004 (ULUSLARARASI)
 2. The Neuroprotective Effect of TRAAK Channels in Retinal Ganglion Cells in Rats. Yürütücü, University of Illinois at Chicago (UIC), 24/08/2003– 29/04/2004 (ULUSLARARASI)

Kuruluşlara Üyelikler:

 1. Türk Oftalmoloji Derneği, 2000
 2. İzmir Tabip Odası, 2016

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Sinan B, Ercüment Ç, Eyup K, Sami T. Relationship between Carotid Artery Intima-Media Thickness and Choroidal, and Ganglion Cell- Inner Plexiform Layer Thickness. JOJ Ophthal. 2017; 4(3): 555637. DOI: 10.19080/JOJO.2017.04.555637
 2. Toyran S, Bilgin S, Akay F. Retinoschisis in Congenital Hypopituitarism with Short Stature: A new Clinic Entity? British Journal of Medicine and Medical Research. 2016: 17(1):1-4.
 3. Yolcu U, Cağıltay E, Toyran S, Akay F, Uzun S, Gundogan FC. Choroidal and Macular Thickness Changes in Type 1 Diabetes Mellitus Patients without Diabetic Retinopathy. Postgraduate Medicine. 2016:128(8): 755-760.
 4. Akay F, Gündogan FC,Yolcu U, Toyran S, Uzun S. Choroidal thickness in systemic arterial hypertension. Eur J Ophthalmol. 2016: 26(2), 152-157. Atıf sayısı: 8
 5. Akay F, Gündogan FC, Yolcu U, Toyran S, Tunç E, Uzun S. Retinal structural changes in systemic arterial hypertension: an OCT study. Eur J Ophthalmol. 2016: 4;26(5):436-41.
 6. Uzun S, Toyran S, Yolcu U, Akay F, Gündogan FC. Delayed visual loss due to radiation retinopathy. Pak. J Med. Sci. 2016: 32(2), 516-518.
 7. Gündogan FC, Akay F, Uzun S,Yolcu Ü, Çagıltay E, Toyran S. Early Neurodegeneration of the Inner Retinal Layers in Type 1 Diabetes Mellitus. Ophthalmologica. 2015: 235(3), 125-132.
 8. Gündogan FC, Akay F, Uzun S, Özge G, Toyran S,Genç H. Choroidal Thickness Changes in the Acute Attack Period in Patients with Familial Mediterranean Fever. Ophthalmologica. 2015: 235(2), 72-77, Atıf Sayısı: 5
 9. Akay F, Toyran S, Öztas Z, Köksal S. Long-term Choroidal Thickness Changes After Acute Solar Retinopathy. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2015: 46(7), 738-742.
 10. Akay F, Ilhan A,Yolcu Ü, Gündogan FC, Yıldırım Y, Toyran S. Diode laser assisted transcanalicular dacryocystorhinostomy: the effect of age on the results. Arquıvos Brasıleiros de Oftalmologia. 2015: 78(3), 164-167.
 11. Ören NC, Çagıltay E, Akay F, Toyran S. Panhypopituitarism with ectopic posterior pituitary lobe, heterotopia, polymicrogyria, corpus callosum dysgenesis, and optic chiasm/nervehypoplasia: is that an undefined neuronal migration syndrome?. American Journal of Neuroradiology. 2015: 36(5), 33-35.
 12. Gündogan FC, Akay F,Yolcu Ü, Uzun S, Ilhan A, Toyran S, Eyi E, Diner O. Ocular blast injuries related to explosive military ammunition. Journal of Royal Army Medical Corps. 2015: 162(1), 39-43. Atıf Sayısı: 2
 13. Kapur R, Tu EY, Toyran S, Shah P, Vangveeravong S, Lloyd WC, Edward DP. Corneal pathology in microphthalmia with linear skin defects syndrome. Cornea. 2008: 27(6), 734-738. Atıf Sayısı: 5.
 14. Kapur R, Osmanovic S, Toyran S, Edward Deepak P. Bimatoprost-induced periocular skin hyperpigmentation: histopathological study. Archives Of Ophrthalmology. 2005: 123 (11), 1541-1546. Atıf Sayısı: 46.
 15. Ersanlı D, Karadayı K, Toyran S, Akın T, Sönmez M, Çiftçi F, Elbüken E. The efficacy of hyperbaric oxygen for the treatment of experimental uveitis induced in rabbits. Ocular Immunology and Inflammatıon. 2005: 13(5), 383-388. Atıf Sayısı: 9.
 16. Toyran S, Liu Y, Singha S, Shan S, Cho M, Robert JG, Edward DP. Femtosecond laser photodisruption of human trabecular meshwork: an in vitro study. Experimental Eye Research. 2005: 81(3), 298-305. Atıf Sayısı: 36.
 17. Toyran S, Lin AY, Edward DP. Expression of growth differentiation factor-5 and bone morphogenic protein-7 in intraocular osseous metaplasia. British Journal of Ophthalmology. 2005: 89 (7), 885-890. Atıf Sayısı: 17.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 1. Çagıltay E, Akay F,Gündoğan FÇ, Uzun S, Toyran S, Özge G. Inner retinal layer Changes in Type 1 Diabetes Mellitus without Clinical Diabetic Retinopathy. Europian Association for the Study of Diabetes Eye Complications Study Group 25.Meeting 2015/ Italy (Poster)
 2. Toyran S, Lin Amy, Edward D. Expression of growth differentiation factor-5 and bone morphogenic protein-7 in intraocular osseous metaplasia.. ARVO meeting 2004, Fort Lauderdale (FL, USA) (Poster)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Akay F, Yolcu Ü, Toyran S, Dağlı O, Akmaz B. Stargardt Maküler Distrofisinde Farklı Fenotiplerin Optik Kohorens Tomografi ile Analizi. MN Oftalmoloji. 2017: 24(2): 85-89.
 2. Toyran S, Akay F, Uyar M, Bilgin S, Karahan E. Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Viskoelastik Madde veya İrrigasyon Vasıtasıyla Yapılan İntraoküler Lens İmplantasyonunun Postoperatif Göz içi Basınçlarına Etkilerinin Karşılaştırılması MN Oftalmaloji. 2016; 23(4):210-213
 3. Toyran S, Akay F, Çagıltay E. İki Taraflı Sporadik Aniridi Vakasının Değerlendirilmesi. MN Oftalmaloji. 2017; 24: 49-51.
 4. Toyran S, Akay F, Salmanoğlu M, Yesiltas F. Sağlıklı Genç Erkeklerde Konjenital Renk Kusuru Prevalansı. Retina- Vitreus. 2016; 24: 285-288.
 5. Akay F, Toyran S, Yolcu Ü, Gündoğan FÇ. Spontan İyilesen Santral Seröz Koryoretinopati Olgularında Uzun Dönem Foveal Değisikliklerin Optik Kohorens Tomografi ile değerlendirilmesi. Retina- Vitreus. 2016; 24:209-213.
 6. Toyran S,Akay F, Uyar M,Bilgin S, Karahan E. Primer Açık Açılı Glokomda Spektral Domain-Optik Koherens Tomografi Sonuçlarının Bilgisayarlı Görme Alanı ile Karsılaştırılması. Glokom- Katarakt. 2017; 12: 26-31.
 7. Toyran S, Çaglayan S, Çagıltay E, Akay F. Obez Erkeklerde Ekzoftalmi ve Plazma Adipokin Düzeyleriyle Iliskisi. MN Oftalmoloji. 2015: 23(1), 45-49.
 8. Toyran S, Öztas Z, Akay F, Tunç E. Morning Glory Sendromlu İki Olgumuzda Optik Koherens Tomografi Bulgularımız. Retina- Vitreus. 2015: 23(4), 341-344.
 9. Toyran S, Akay F, Çagıltay E, Atalay M, Bakır A. Kearns-Sayre Sendromlu Bir Olgunun Degerlendirilmesi. Retina- Vitreus. 2015: 23(4), 353-356.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Toyran S,Akay F, Yolcu Ü, Gündoğan FÇ. Spontan iyilesen santral seröz retinopati olgularında uzun dönem foveal degisiklikler. TOD 49. Ulusal Kongre, 2015.
 2. Akay F, Toyran S, Değerli E. Radyasyon retinopatisine bağlı gelişen geç dönem görme kaybı. TOD 49. Ulusal Kongre, 2015.
 3. Toyran S,Akay F, Çagıltay E. Iki Taraflı Sporadik Aniridi Vakasının Değerlendirilmesi. 28. Oftalmoloji Yaz Sempozyumu, 2015.
 4. Çagıltay E, Akay F, Toyran S. Kearns-Sayre Sendromlu Bir Olgunun Değerlendirilmesi. 37. Türkiye Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi (Antalya 6-10 Mayıs 2015)

Deneyimler:

2020-           Göz Hast Uzm. Özel Ege Şehir Hastanesi

2019- 2020 Göz Hast Uzm. Özel Karşıyaka Göz Hastanesi

2018- 2019 Göz Hast Uzm. Özel Egepol Hastanesi

2017-2018 Göz Hast Uzm. Özel Deniz Hastanesi

2016-2017 Göz Hast Uzm. Özel Torbalı Tıp Merkezi

2015-2016 Göz Hast Uzm. Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi

2013-2015 Göz Hast Uzm. İzmir Asker Hastanesi

2010-2013 Göz Hast Uzm. Karsıyaka Dispanser Baştabipliği

2007-2010 Göz Hast. Uzm. Etimesgut Asker Hastanesi

2003-2007 Göz Hast. Uzm. Beytepe Asker Hastanesi

2000-2003 Göz Hast. Uzm Anıttepe Dispanser Baştabipliği

1994-1997 Pratisyen Tabip.(Zorunlu Kıt’a Görevi) Şırnak Asker Hastanesi

Sertifika ve Kurslar:

 1. İşyeri Hekimliği sertifikası, 2014
 2. The Clinical Sciences Examination in Ophthalmology, International Council of Ophthalmology (ICO) uluslararası yeterlilik sınavı, Londra, Sertifika, 18.04.2013 (Uluslararası)
 3. Retina Hastalıkları Kursu, GATA mesleki gelişim kursu, GATA/ Ankara, Kurs, 02.02.2009 -13.03.2009 (Ulusal)
 4. Kornea ve Keratoplasti Kursu, GATA mesleki gelişim kursu, GATA/ Ankara, Kurs, 18.02.2008-28.03.2008 (Ulusal)
 5. Uzman Tabip Mesleki Gelişim Eğitimi Kursu, GATA yıllık planlı kurs, GATA/ Ankara, Kurs, 14-25,05.2007 (Ulusal)
 6. Research Fellowship in Glaucoma, Department of Ophthalmology and Visual Sciences/ UIC, Chicago, Sertifika, 1 yıl süreli, 18.08.2003-2004 (Uluslararası)
 7. Ophthalmology Clinical Review Course, Rush University Medical Center, Rush University, Sertifika, 13-15.02.2004 (Uluslararası)
 8. Investigator Education Certification, UIC arastırmacı egitim kursu, Chicago, Sertifika, 13.01.2004 (Uluslararası)
 9. UIC Animal Care Committee Training, Illinois Üniversitesi Chicago, Kurs, 10.10.2003 (Uluslararası)
 10. The Basic Science Assessment in Ophthalmology, Optics and Refraction, International Council of Ophthalmology (ICO) uluslararası yeterlilik sınavı, Londra, Sertifika, 19.05.2003 (Uluslararası)
 11. Oftalmolojide Laser, TOD 22. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Ankara, Kurs, 05-07, 04.2002 (Ulusal)
 12. Yabancı Diller Kurs Belgesi, J. Gn. K’lıgı J.Okullar K’lıgı/ Ankara, Kurs, 05.02.2001 -08.06.2001 (Ulusal)
 13. Mikrocerrahi Sertifikası, GATA/ Mikrocerrahi Egitim ve Arastırma Merkezi, GATA/ Ankara, Sertifika, 02-06.10.2000 (Ulusal)
 14. İlk ve Acil Yardım, Acil Tıp, Temel Yasam Destegi Kursu, GATA Askeri ve Tıbbi Adaptasyon Egitimi, GATA/ Ankara, Kurs, 06-17.03.1995 (Ulusal)
 15. Sahra Sağlık Hizmetleri, GATA Stj. Kurslar Brlgi. GATA/ Ankara, Kurs, 19.09.1994 -16.12.1994 (Ulusal)

Yurtdışı ve Yurtiçi Kongre ve Toplantılar:

2015 TOD 49. Ulusal Kongre/ İstanbul

2005 Haziran Oftalmolojide cerrahi günleri / Gazi Üniversitesi/ Ankara

2004 Nisan ARVO meeting / Orlando-ABD

2003 Ekim  Annual Meeting  of  American Academy of Ophthalmology / Los Angeles-ABD

2002 Kasım –Glaucoma  Surgery Symposium / Türk Oftalmoloji Derneği- Ankara

2002 Ekim  XXXVI.Natıonal Ophthalmology Congress / Türk Oftalmoloji Derneği- Ankara

2002 Nisan–Oftalmolojide laser / Ankara

2000 Haziran  IOIS 2000 VI.Internatıonal Symposium on Ocular Inflammatıon in İstanbul

1998 Mayıs  XXI.Sprıng Symposium about Pediatric Glaucomas / Türk Oftalmoloji Derneği –  Bolu

1998 Aralık XX.National Winter Symposium about Ocüloplastic Surgery / Türk Oftalmoloji Derneği- Bursa

1998 Ekim –Kornea Hastalıkları ve Refraktif Cerrahide Güncel problemler / Gazi Üniversitesi

 

Whatsapp Destek