Doktorlarımız

Op. Dr. Muzaffer Önder Öner

Genel Cerrahi

Hakkında

Muzaffer Önder Öner

26/06/1981

Antakya

Operatör Doktor

Bildiği Yabancı Diller (Puan ve Yılı): İngilizce 89 / 2007

 

Aldığı Sertifikalar:

1-Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Sertifikası (Johnson&Johnson Clinical Expertise).

2-Obezite Ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemler Sertifikası (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Günleri).

3-Cerrahi Hastalarda Beslenme Kursu Sertifikası (Endokrinolojide diyalog derneği).

4-Troid Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu Sertifikası (Endokrinolojide diyalog derneği).

5-Troid Cerrahisinde Boyun Diseksiyopnu Sertifikası (Endokrinolojide diyalog derneği).

6-Ultroid Galvanizasyonla Hemoroidektomi Sertifikası (Karyamed).

7-Hiperparatroidide Cerrahi Tedavi Sertifikası (Endokrinolojide diyalog derneği).

10-İleri Enteral Parenteral Nutrisyon Sertifikası (ESPEN).

11-Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Sertifikası (KEPAN).

12-Yara Bakım Sertifikası

 

  

Uzmanlık Alanı: Genel cerrahi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2005
Uzmanlık Genel Cerrahi Bülent Ecevit Üniversitesi 2012

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı: Ratlarda Vagotominin İnce Barsak Anostomozu Üzerine Etkisi

Danışman : Prof.Dr.Öge Taşçılar

Görevler:

Pratisyen Tb.Zonguldak kozlu 1nolu Sağlık Ocağı    2006

Pratisyen Tb.Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Acil   2007

Araştırma Görevlisi Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Cerrahi    2012

Genel cerrahi uzmanı S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi  2017

 

Projelerde yaptığı görevler :

Sağlık Bakanlığı ONCA (Optimal Nutritional Care For All- Herkes İçin Yeterli Beslenme ) Van sorumlusu


İdari Görevler:

S.B.Ü Van eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı 2016


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 

ULUSAL TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ

ULUSAL HEPATO PANKREATİKO BİLİYER CERRAHİ DERNEĞİ

ULUSAL KOLON REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ

ULUSAL MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ DERNEĞİ

ULUSAL ROBOTİK CERRAHİ DERNEĞİ

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ DERNEĞİ

IFSO (INTERNATIONAL FEDERATION OF SURGERY OF OBESİTY)

ULUSAL TÜRKİYE OBEZİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ

ULUSAL TÜRKİYE OBEZİTE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

ESPEN (EUROPEAN SOCIETY FOR CLINIC NUTRITION AND METABOLISM)

KEPAN (KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NUTRİSYON DERNEĞİ)

 

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Bartın MK, Tekeli AE, Eker E, Oner MO. Comparison of Milligan Morgan Hemorrhoidectomy and direct current electrotherapy for the treatment of Hemorrhoidal disease. Medical Science, 2018, 22(90), 156-161

A2. Turkcu UO, Cakmak GK, Demir EO, Bakkal H, Oner MO, Okyay RD, Bassorgun IC, Ciftcioglu MA.  The Effect of Erythropoietin on Anastomotic Healing of Irradiated Rats.J Invest Surg. J Invest Surg. 2012 Apr;25(2):127-35.

A3. Gul M, Cömert M, Çakmak GK, Kertis G, Ugurbas E, Oner MO. Effect of erythropoietin on liver regeneration in an experimental model of partial hepatectomy.Int J Surg. 2013;11(1):59-63. doi: 10.1016/j.ijsu.2012.11.012. Epub 2012 Dec 2.

A4. Bartın MK, Kemik Ö, Çaparlar MA, Bostancı MT, Öner MÖ. Evaluation of the open and laparoscopic appendectomy operations with respect to their effect on serum IL-6 levels.Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016 Sep;22(5):466-470. doi: 10.5505/tjtes.2016.47650.

A5. Bartın MK, Tekeli AE, Oner MO. Hemorrhoidectomy: Per- and Post-Operative Pain Status and Patient Comfort After the Administration of Two Different Techniques Asian Journal of Medical Sciences 9(2): 16-19, 2018 DOI:10.19026/ajms.9.5919

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. Bartın MK, Yılmaz EM, Öner MÖ, Kara Bartın M.Troid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin troid hormonları ve tiroglobulin üzerine etkileri.Endokrinolojide Diyalog Dergisi (JDE).2016, cilt 13, sayı 1.

C2. Gultekin FA, Cakmak GK, Karakaya K, Emre AU, Tascilar O, Oner MO, Comert M, Kulah E. Our Long-Term Results of Tenckhoff Peritoneal Dialysis Catheters Placement via Laparoscopic Preperitoneal Tunneling Technique. Semin Dial. 2012 Sep 26. doi: 10.1111/sdi.12003.

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Öge Taşcılar, Bülent Uçan, Güldeniz Karadeniz, Ali Uğur Emre, Kemal Karakaya, Ayça Gültekin, Muzaffer Önder Öner, Mustafa cömert. Pankreatikoduodenektomi Sonrasi İzole Pankreatikojejunostomi Sonuçlarımız. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. İzmir, Mayıs 2012. Poster

E2. Karadeniz Çakmak G., A.U. Emre, F.A. Gültekin, Muzaffer Önder Öner Cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi eşliğinde gerçekleştirilen tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarının operasyon patolojileri ile korelasyonu, 5. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi, poster, Antalya, (2011).

 

E3. Çakmak, G. K., O. İrkörücü, B. H. Uçan, A. U. Emre, Ö. Taşcılar, K. Karakaya, B. Bahadır, H. Paşaoğlu, S. Dibeklioğlu, C. Ataş, Muzaffer Önder Öner, G. Kertiş, C. Demirtaş, H. Ankaralı, M. Cömert, “Deneysel Sol Kolon Anastomoz Modelinde Simvastatinin Anastomoz İyileşmesine Etkisi,” Ulusal Cerrahi Kongresi,  pp.98, S-26, Antalya, (2008).

E4. Öner MÖ, Bartın MK, Taşdöven İ. Akut Apandisit Tanısında Lökosit Değerinin, Fizik Muayene Bulgularının ve Ultrasonografinin Önemi. 11.Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Kongresi Nisan 2017 Antalya.

 

E5. Öner MÖ, Bartın MK, Taşdöven İ, Tekeli AE. Clinical Evaluation Of Patients With Acute Abdomen Due To Colonic Perforation Without Trauma And Results Of Treatment. 11.Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Kongresi Nisan 2017 Antalya.

 

E6. Bartın MK, Öner MÖ, Taşdöven İ. Emergency Approach To The Gastrointestinal Perforations Due To Gastric Carcinomas. 11.Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Kongresi Nisan 2017 Antalya.

 

E7. Bartın MK, Öner MÖ. A Rare Cause Of Acute Abdomen; Ruptured Cyst Hydatid And Its Laparoscopic Treatment. 11.Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Kongresi Nisan 2017 Antalya.

 

E8. Bartın MK, Öner MÖ, Bartın Kara M. Troid Nodüllerinde İİAB nin Troid Hormonları Ve Tiroglobulin Üzerine Etkileri. 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi Nisan 2017 Antalya.

 

E9.  Taşdöven İ, Öner MÖ, Bartın MK. Nadir Bir Akut Batın Nedeni Olarak Pnömatozis İntestinalis: Olgu Sunumu. 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Mayıs 2017 Antalya.

 

E10. Bartın MK, Öner MÖ, Bartın Kara M, Gönüllü E. Vertikal Sleeve Gastrektomi Erken Dönem Sonuçlarımız. Bariatrik Ve Metabolik Cerrahi Kongresi Kasım 2015 Antalya.

 

E11. Bartın MK, Öner MÖ, Bartın Kara M, Gönüllü E. The Effect of Thrombin Matrix Use on Leak and Hemsotasis During Vertical Sleeve Gastrectomy. Bariatrik Ve Metabolik Cerrahi Kongresi Kasım 2015 Antalya.

 

E12. Bartın MK, Öner MÖ, Bartın Kara M. Laparoscopic Vertical Sleeve Gastrectomy By Gastroscope Probe Versus Orogastric Tube. Bariatrik Ve Metabolik Cerrahi Kongresi Kasım 2015 Antalya.

 

E13. Bartın MK, Yılmaz EM, Öner MÖ, Kara Bartın M.Troid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin troid hormonları ve tiroglobulin üzerine etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi Nisan 2016 Antalya.

 

E14. Bartın MK , Kemik Ö, Çaparlar MA, Bostancı TB, Öner MÖ.Evaluation of the open and  laparoscopic appendectomy operations with respect to their effect on serum IL-6 levels. Ulusal Cerrahi Kongresi Nisan 2016 Antalya.

 

E15. Öner MÖ, Bartın MK, Yılmaz EM, Taşdöven İ. Trunkal vagotominin ince barsak anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi Nisan 2016 Antalya.

 

 1. Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

ATIFLAR :

1.    Pharmacological interventions for improved colonic anastomotic healing:a metaanalysis. Oines MN1Krarup PM1Jorgensen LN1Agren MS1. World J Gastroenterol. 2014 Sep 21;20(35):12637-48. doi: 10.3748/wjg.v20.i35.12637. Reference  95

 1. The effect of ozone treatment on experimental colon anastomosis in rats Ersöz N. , Ozler M., Topal T., Uysal B., Poyrazoğlu Y. Eur Surg 2015 November  Doi 10.1007/s10353-015-0372-2 Reference 11

 

 1. Pharmacological interventions for improved colonic anastomotic healing: a meta-analysis Oines MN1Krarup PM1Jorgensen LN1Agren MS1. World J Gastroenterol. 2014 Sep 21;20(35):12637-48. doi: 10.3748/wjg.v20.i35.12637. Reference 37

 

 1. Potential Use of Biological Proteins for Liver Failure Therapy Kazuaki Taguchi 1, Keishi Yamasaki 1,2, Hakaru Seo 1,2 and Masaki Otagiri Pharmaceutics 2015, 7, 255-274; doi:10.3390/pharmaceutics7030255 Reference 93

 

 1. Protection against ischemia/reperfusion‑induced renal injury by co‑treatment with erythropoietin and sodium seleniteLU LIU1*, CHAO LIU1*, LAN HOU1*, JUAN LV2, FANG WU1, XUEFEI YANG2, SHUTING REN3, WENJUN JI2, MENG WANG2 and LINA CHEN2MOLECULAR MEDICINE REPORTS 12: 7933-7940, 2015 reference 16

 

 1. Laparoscopic-assistedcatheter insertion for continuous ambulatory peritoneal dialysis: A case report of simple technique for optimal placement. Hori T, Nakauchi M, Nagao K, Oike F, Tanaka T, Gunji D, Okada N. World J Gastrointest Surg. 2013 Oct 27;5(10):268-71. doi: 10.4240/wjgs.v5.i10.268. PMID:24179625 Reference  2

 

 1. The Use of Erythropoietin in Liver Regeneration in Pigs after Partial Hepatectomy Henrique de Aguiar Wie derkehr1*,Caroline Aragão de Carvalho1Julio Cesar Wiederkehr2Ricardo Ribeiro Gama3Eros Luiz de Sousa4Teresa Cristina Cavalcanti5Taíse Fuchs6Barbara de Aguiar Wiederkehr1Lucas Mansano SarquisSS6 No.11, November DOI: 10.4236/ss.2015.611074 2015 Reference 1

 

 1. The Effect of Erythropoietin on Aspartate Aminotransferase Levels during Ischemia Reperfusion Injury in Rats. Τsompos, C. Panoulis, K Τοutouzas, A. Triantafyllou, G. Ζografos, A. Papalois Electronic Journal of Biology.2016, Vol.12(2): 161-167 Reference 19

 

 1. The Effects Of Erythropoietin On Liver Tissue In An Experimental Rat Model Of Septic Shock Serdar ÖTER , Adnan ŞAHİN, Dilek BURUKOĞLU, Emine SUTKEN Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:178-184/Temmuz/2015 Reference 17

 

 

 

 

Whatsapp Destek