Doktorlarımız

Op. Dr. Mümin Temel

Üroloji

Hakkında

Op. Dr. Mümin Temel

20.01.1968

Evli, 3 çocuk babasıyım. İlk-orta-lise öğrenimimi Samsun, Sivas, Tokat illerinde tamamladım. Tıp eğitimimi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 1991 yılında bitirdim. Sonra Bartın, Tokat ve Samsun illerinde pratisyen hekim olarak sağlık ocağı hekimliği, sağlık grup başkanlığı, sağlık müdür yardımcılığı ve acil servis hekimliği yaptım. Askerliğimi sınav derece kadrosuyla Samsun Asker Hastanesinde tamamladım. Üroloji ihtisasımı Ankara Yıldırım Beyazıt (eski adıyla Dışkapı SSK) eğitim araştırma hastanesinde yaptım. Nisan 2002’de Balıkesir SSK (Balıkesir Atatürk Devlet) Hastanesinde Üroloji Uzmanı olarak çalışmaya başladım. Bir yıl baş hekim yardımcılığı görevinde bulundum. Kasım 2007 itibariyle Balıkesir’de Özel Hastane ortağı ve part-time üroloji uzmanı olarak Özel Hastanecilik dönemim başladı. Eylül 2009 devletten istifa ederek tam zamanlı olarak özel hastanede çalışmaya başladım. 2014 yılında Özel Hastane ortaklığından ayrıldım, ancak Özel Balıkesir Sevgi Hastanesinde ve sonrasında da Özel Edremit Körfez Hastanesinde çalıştım.

Uzman Hekim Olarak Gerçekleştirdiğim Ameliyatlar:

1-Radikal ve Simple Nefrektomiler      

2-Piyeloplastiler

3-Üreteroneositostomiler

4-Üreterolitotomiler, Piyelolitotomiler, Sistolitotomiler

5-Açık Prostatektomiler, TUR Prostatektomiler, Lazer Prostatektomiler(Red Light), Prostatik Stent İmplantasyonları, Prostat Apse Direnajları

6-Hiphospadias Cerrahileri, Üretral fistül onarımları

7-Penil Protez İmplantasyonları

8-Üretra Darlığı Cerrahileri; Üretrotomi İnternal ve Üretral Stent İmplantasyonu, Dilatasyon ve Self Dilatasyon Eğitimi

9-Endoskopik Taş Cerrahileri; URS’ler, RIRS’lar(Lazerle Böbrek İçi Taş Kırma), PCNL

10-İnfertilite Cerrahileri; Varikoselektomi Mikrocerrahi, TUR-ED, Vaso Epidimal Anastomoz, TESE

11-Skrotal Cerrahiler; Testis Tümörü Orşiektomi, Hidrosel  Operasyonları, İnguinal Herni Onarımı, Orşiyopeksi Operasyonları, Testis Detorsiyonları, Kordon ve epididim kistleri operasyonları

12-İnkontinans ve Sistosel Cerrahileri; TOT, TVT, Anterior Vajinal Onarım

13-Laparoskopik Böbrek Kisti Eksizyonları

14-Perkütan Paranefrik ve Perinefrik Apse Drenajları, Perkütan Böbrek Kisti Aspirasyonları,  Perkütan Nefrostomi, Perkütan Sistostomi

15-Transrektal USG Eşliğinde Prostat İğne Biyopsisleri , Üreter ve mesane punch biyopsileri

16-Penil fraktür Onarımları

17-Mesane Tümörü TUR Operasyonları, Biyopsileri, Re-rezeksiyonları

18-VUR Ameliyatları; STING ve Açık Cerrahileri

19-Surrenalektomi (Feokromastoma)

20-Ksantogranulamatöz Piyelonefrit (Morsalmann) Nefroktomisi

21-Sisto-ileal fistül onarımı, Vesico-vaginal fistül onarımları

22-Retro-kaval üreter operasyonları, Üreterosel endoskopik eksizyonları

23-Mesane divertikül eksiyonları

İhtisas sonrası ek olarak eğitimlerini alıp ilgilendiğim cerrahi dışı hasta grupları:

1-Kronik Sistit, Aşırı Aktif Mesane

2-Kronik Prostatit

3-Empotans, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler, Andropoz

4-Erkek İnfertilitesi

5-Metastatik Prostat Ca Androjen Blokajları, İntraprostatik  implant yerleştirilmesi ve  onkoterapileri

6-Mesane Ca Postoperatif İmmüno Supresyon Tedavileri

7-Enürezis Nokturna ve Diürna Tedavileri

8- Hipogonadotropik Hipogonadizm,

Katıldığım Yurtdışı Kongre ve Kurslar:

 1. 2009 Annual Meeting of the American Urological Association in Chicago,Illinois
 2. 2007 The 22nd Annual EAU Congress, Berlin, Germany
 3. 2008 The 23rd Annual EAU Congress Milan, Italy
 4. 2009 The 24th Annual EAU Congress Stockholm, Sweden
 5. 2009 the Urology beyond Europe programme, Sweden
 6. 2010 the 25th Annual EAU Congress Barcelona, Spain
 7. Paticipated in the ESU course How to write a paper for publication, Germany,
 8. Participated in the ESU course Vaginal surgery for uroogists, Germany
 9. Laparoscopic Partial and Total Nefrectomy, Histerectomy Course in a live pig, Athens, Greece
 10. 2012 30th World Congress of Endourology and SWL, Istanbul
 11. 2006 21st Annual EAU Congress, Paris, France
 12. 2006 Robotic-assisted live surgery in the Fundacio Peniguest: See and ask about the da Vinci Surgical System,Barcelona, Spain
 13. 2006 European Board of Urology”Robotic-Assisted Live Surgery in the Fundacio, Puigvert”
 14. 2011, 26st Annual EAU Congress, Viany, Austria

 

Katıldığım Yurt İçi Kongre ve Kurslar:

 1. Ulusal Üroloji Kongreleri
 2. Ulusal Endoürolji Kongreleri
 3. Endoüroloji Derneği RIRS kursu, İstanbul
 4. CETAD cinsellik ve cinsel tedaviler V. ulusal kongresi, İstanbul
 5. Videolaparoskopik cerrahi kursu İTEM, Ankara
 6. Ulusal Üroonkoloji Kongreleri
 7. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongreleri
 8. İnkontinans derneği SUI Kursları
 9. ED1000 Training Certificate Course
 10. İnfertilite Kursları

 

Whatsapp Destek