Kawasaki Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

YouTube kanalımıza abone olun!


Kawasaki hastalığı akut başlayan, kendini sınırlayabilen sistemik bir hastalıktır.Temel olarak otoimmün bir hastalıktır yani vücut sebebi bilinmeyen bir nedenle kendi kendine savaş açar. Hastalık ilk kez 1967 yılında Japonya’da Dr.Tomisaku Kawasaki  tanımlanmış olan özellikle ilk 5 yaşta görülen ateş, döküntü, servikal lenfadenit, bilateral eksüdatif olmayan konjunktival konjesyon,el ve ayaklarda şişlik ve eritem ile karakterize bir vaskülittir. Kalp ile ilgili komplikasyonları olabilmesi nedeniyle erken dönemde tanınmalı ve tedavi başlanmalıdır. Tedavi erken dönemde başlanmazsa kalpte kalıcı hasarlara sebep olabilmektedir.Kawasaki Hastalığı nedir? Neden olur?

Kawasaki hastalığı vücutta orta büyüklükteki damarların, özellikle kalpteki koroner arterlerin enflamasyonla etkilendiği sistemik bir damar iltihabı yani vaskülittir. Damarlardaki hasarlanma inflamatuar hücrelerin vasküler dokuyu infiltre etmeleri sonucu gelişir. Otoimmun bir hadise olması sebebiyle bulaşıcı değildir. Tüm ırklarda görülebilen bu hastalık özellikle Japonya ve uzak doğu ülkelerinde daha sık görülmektedir. Hastalığın sıklığı konusunda ülkemizde yeterli veri bulunmamakla birlikte önceki yıllarda yapılan çok merkezli bir çalışmada sıklığının %9 olduğu gösterilmiştir.Erkeklerde kızlardan daha sık görüldüğü saptanmıştır.

Kawasaki hastalığının sebebi halen bilinmemektedir. Hastalığın klinik ve epidemiyolojik  özellikleri bazı enfeksiyon hastalıkları ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Serolojik, immünolojik ve genetik araştırmalarda herhangi bir mikroorganizma saptanamasa da, enfeksiyonların sık olduğu zamanlarda (kış mevsimi,ilkbahar başlangıcı) hastalığın daha fazla görülmesi, vaskülitin çeşitli süperantijenler tarafından tetiklendiğini düşündürmektedir.
  

Kawasaki Hastalığı'nın Belirtileri

  • Hastalığın belirlenmiş tanı kriterleri şu şekildedir:
  • En az 5 gün süren ateş (antibiyotik ve ateş düşürücülere yanıtsız,39c'yi geçen hatta 40c'yi bulan)ve beraberinde aşağıdakilerden en az 4’ünün bulunması, 
  • Akıntı olmaksızın gözlerde kızarıklık,
  • Özellikle gövdede ve kolların bacakların gövdeye yakın yerlerinde,kasıklarda ve genital bölgede olan kırmızı renkli döküntüler, 
  • Tahriş olmuş çatlamış dudak,boğaz ve dilde değişiklikler (kırmızı şiş dil:çilek dili), 
  • El ve ayaklarda kızarıklık ve ödem, daha sonraki dönemde parmak uclarındaki derilerde soyulma, tırnaklarda çizgilenme (Beau çizgileri),
  • Boyunda ele gelen en az 1,5 cm ve üzerinde çapta lenf bezleri


Diğer Benzer Hastalıkların Ekartasyonu 

Ek olarak eklemlerde ağrı ve/veya şişlik, karın ağrısı, ishal, huzursuzluk, baş ağrısı gibi başka belirtiler de görülebilir. BCG aşısının olduğu yerde bu bulgularla eş zamanlı kızarıklık olması da bize Kawasaki hastalığı'nı düşüdürebilir.

Çocuğunuzda 3 günden uzun süren ateş varsa hekiminize başvurmayı lütfen ihmal etmeyiniz!!!

               
Kawasaki Hastalığı'nın Tanısı

Hastalığın tanısı için yapılabilecek bir test yoktur. Üstte bahsedilen belirtilerin görülmesi ve benzer diğer hastalıkların ekartasyonu ile tanıya gidilebilmektedir. Bulguların benzediği hastalıklar stafilokoksik toksik şok sendromu,Stevens-Johnson Sendromu,kızıl,kızamık,adenovirüs,enterovirüs,parvovirüs enfeksiyonları olarak geçmektedir.
Doktorunuz tarafından belirlenen klinik bulguların yanında hastalığın tanısının konulmasına yardım amaçlı tetkikleri istenebilir. Bu tetkiklerden başlıcaları kan tahlillleri ,idrar tahlilleri,ekg(elektrokardiyogram),eko(ekokardiyografi)dur.
Kan tahlilllerinde Kawasaki hastalığı'nda görülebilen enflamasyonla artan beyaz kan hücreleri,kansızlık,kanda pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin(trombosit) artışı,crp artışı,sedimentasyon artışı,karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma,sodyum değerinde düşme görülebilir.
İdrar enfeksiyon bulgusu açısından tetkik edilir.
EKG(elektrokardiyogram) hastanın kalp atışları ve ritmi hakkında fikir verir.
EKO(ekokardiyografi) kalple ilgili defekt ve hastalıkları özellikle Kawasaki hastalığı'nda koroner arterlerde olabilecek genişlemeleri gösterir.


Kawasaki Hastalığı'nın Tedavisi Nasıldır?

Hastalığın tedavisinin ilk 7-10 gün içerisinde başlanması olabilecek komplikasyonları önlemede son derece önemlidir. Tedavisiz hastalarda ateş 12 gün içinde geriler ve hastalık kendini sınırlar ancak kardiyak komplikasyonlar artar.
Doktorunuz tarafından hastalık için belirlenmiş tedavi dozlarında intravenöz immunglobulin(IVIG) ve aspirin tedavisi başlanabilir. Tedaviler hastaneye yatırılarak gözetim altında verilmelidir. Taburculuk sonrasında  aspirin tedavisi doz azaltılarak hastalığın başından itibaren toplam 8 haftaya tamamlanana kadar devam edilmelidir. Hastalığın tanısı sonrasında ilk zamanlarda uygulanan IVIG ve yüksek doz aspirin tedavilerine direnç saptanması halinde glukokortikoid siklosporin,etarenecept,plazmaferez tedavileri verilebilir.
 

Kawasaki Hastalığı'nın Komplikasyonları
 
Komplikasyonlar kardiyovasküler hastalıkla ilişkilidir. Korner damarlarda enflamasyon(vaskülit),kalp kapak sorunları, kalp kasının iltihabı görülebilir.Akut dönemde nadiren görülebilen kalp yetmezliği tedaviye iyi yanıt verir. Şiddetli hastalık ile ilişkili kalp damarlarında olabilecek tıkanıklık sonucu kalp krizi,ritim bozukluğu görülebilir.


 Öneriler

 Antibiyotik ve ateş düşürücülere yanıtsız,39c'yi geçen hatta 40c'yi bulan en az 5 gün süren ateş olması durumunda mutlaka hekiminize başvurunuz.
 Kawasaki hastalığı düşünülen bir durumda çocuk kardiyoloji hekimi tarafından değerlendiriliniz.