Birimlerimiz

Kardiyoloji

Kardiyoloji kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen tıp branşıdır. Kalp bilimi olarak da bilinmektedir. Kardiyoloji kalp, atar ve toplardamarların hastalıkları ile ilgilenmektedir. Daha önce iç hastalıkları (dâhiliye) bölümünün bir alt dalı olan kardiyoloji günümüzde ayrı bir anabilim dalıdır. Nükleer kardiyoloji, girişimsel kardiyoloji, ekokardiyografi, kardiyak elektrofizyoloji alt dalları altında incelenmektedir. Ani ve istemsiz kilo kaybı, çarpıntı, solunum güçlüğü, gece sık idrara çıkma kardiyolojik hastalıklar da sık görülen belirtilerdendir.

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sisteminde yer alan tüm hastalıkları incelemektedir. Kalp krizi, kalp yetmezliği, hipertansiyon, aort darlığı, anevrizmalar, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve kalpte primer tümörler kardiyoloji biriminin ilgilendiği hastalıklardandır.

Özel Ege Şehir Hastanesi Kalp Sağlığı Merkezi, kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla dünya standartlarında donanım ve alt yapı ile hizmet vermektedir. Özel Ege Şehir Hastanesi’nde yeni doğan bebeklerden, en ileri yaşlardaki erişkinlere kadar her türlü kalp hastasına tanı ve tedavi imkanı sağlanmış bulunmaktadır. Gebelik sırasında kalp hastalığının teşhis edildiği “Fetal Kardiyoloji Ünitesi’nde, anne karnında kalp hastalıklarının tanısı konulabilmektedir. Merkezimiz, kalp hastalıklarında muayene, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koroner yoğun bakım konularında hastalarına hizmet vermektedir.

Kardiyoloji Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri

Efor Testi

Efor testi sırasında, hasta hızı ve eğimi doktor tarafından ayarlanan bir koşu bandı (treadmill) üzerinde yürür. Hasta her 3 dakikada bir hız ve eğim artacak şekilde yürütülür. Efor testi süresince EKG takibi ve belli aralıklarla kan basıncı ölçümü yapılır.

Ekokardiyografi

Kalbin, içyapısını ve işlevini ses dalgaları yardımıyla (ultrasonografi) incelenmesi işlemidir. Ekokardiyografi, doktorun, kalbin atmasını ve kan pompalama işlemini rahatlıkla görmesini sağlar. Kalp odacıklarıyla ilgili sorunlar, kalp problemleri, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi sorunlar nedeniyle ekokardiyografi istenebilmektedir.

Holter Testi

Holter, hastanın kalp ritmini takip edebilen küçük, giyilebilir bir cihazdır, bir kaç kablodan ve bir kayıt cihazından oluşur. Hastanın kalp hareketlerinin 1-2 gün süresince takip edilmesine olanak sağlamaktadır. Holter testi, tansiyon sorunu, nabız veya kalp ritmi bozukluğu gibi kalp hastalıkları olduğu düşünülen kişilere tanı amaçlı uygulanabilmektedir.

Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi

Ambulatuar kan basıncı değerlendirmesi hastalar normal günlük aktivitelerini sürdürürken, ayarlanabilen aralıklarla kan basıncı ölçümü yapabilen taşınabilir elektronik bir cihaz sayesinde yapılan ölçümdür.

BT Koroner Anjiyografi

Kalp damarlarının bilgisayarlı tomografi cihazları ile incelenmesine BT Koroner Anjiyografi adı verilmektedir. Kalp damarlarının incelenmesi, balon açılan veya stent takılan damarların kontrolü, yüksek risk taşıyan hastalarda koroner arterlerinin değerlendirilmesi için BT Koroner Anjiyografi işlemi uygulanabilmektedir.

Akciğer Grafileri

Göğüs ağrısında ve nefes darlığında akciğer grafisini, toraks boşluğunun içerisini görüntülemek için uygulanan bir görüntüleme yöntemidir.

Kardiyak Kateterizasyon

Kardiyak katerizasyon incelemesinde kalpten biyopsi alınır ve kalp odalarının basınçları ölçülebilir. Koroner arter ve kalp kapakçığı hastalıklarının tanısında sık başvurulan bir tanı yöntemidir.

Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi

Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi; gama ışınları kullanılarak, kalp kasına ulaşan kan miktarı değerlendirilerek kişide koroner arter hastalığının tespitinin yapıldığı bir görüntüleme yöntemidir.

Kardiyoloji

BİLGİ VE RANDEVU İÇİN BİZ SİZİ ARAYALIM
Whatsapp Destek