Check Up ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
Biz Sizi Arayalım Detaylı bilgi için sizi arayalım

Kadın Check Up (40 Yaş Üst)

40 yaş üstü bayanların olası sağlık risklerinin belirlenmesi için planlanmış bir tarama programıdır. Check-Up programının içeriği kişinin yaşı, risk değerleri, ailesel faktörleri gibi değişkenlere bağlı olarak oluşturulmaktadır.

Paket İçeriği

Muayeneler

 • Kadın Hastalıkları Muayenesi 
 • Dahiliye Muayenesi
 • Diş Muayenesi


Laboratuvar Tetkikleri 

 • HBsAg (ELISA)
 • Anti HIV-1/O/2 (ELİSA)                                                         
 • Anti HCV (ELİSA)                                                    
 • Ürik Asit    
 • TSH                                                                                                                  
 • Trigliserid                                                
 • Sodyum (Na)                                                  
 • T4, Serbest                                                   
 • T3, Serbest                                                   
 • Sedimentasyon                                                      
 • RF (Türbidimetrik)                                                   
 • Potasyum (K)                                                                                                                
 • Kolesterol, LDL                                                                                                                       
 • Kreatinin                                                                 
 • Kolesterol, Total                                             
 • Klor (Cl)                                                             
 • CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
 • Üre                                                                                                                             
 • Kalsiyum (Ca)                                                         
 • Tam İdrar Tetkiki (Strip İle)                                                                      
 • Hemogram (Tam Kan)                                                           
 • Kolesterol, HDL                                                            
 • Glukoz (Açlık)                                                    
 • GGT (Gamma Glutamil Transferaz)                                                          
 • Ferritin                                                                   
 • Demir Bağlama Kapasitesi(UIBC)                                                      
 • Demir (Serum)                                                              
 • CRP (Türbidimetrik)                                                                
 • AST(SGOT)                                                                                  
 • ASO (Türbidimetrik)                                                          
 • Alkalen Fosfataz                                                               
 • Albumin                                                           
 • ALT (SGPT)                                                            
 • ABO+Rh tayini (forward gruplama)
 • Gaitada Gizli Kan Aranması(manuel)
 • CA 19-9
 • FSH
 • Prolaktin
 • E2
 • CA 125
 • Glikolize Hemoglobin
 • Servikal/Vajinal Sitoloji (Konvansiyonel Pap Smear)                                                          


Radyolojik Tetkikler

 • Tüm Batın USG
 • Akciğer P.A.
 • Mamografi


Kardiyolojik Tetkikler

 • EKG (Elektrokardiyogram )    

Check Up Randevusu İçin: 0232 390 0 390