HOLEP NEDİR?

HoLEP, kapalı prostat ameliyatı yöntemidir. HoLEP ameliyatının açılımı “Holmium Laser Enucleation of Prostate” olup, lazerle büyümüş olan prostat dokusunun (adenom) kapsülünden ayrılarak tamamının çıkarılması ile tedavisine denir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) yaşla birlikte büyüyen prostatın etrafını sardığı idrar kanalını tıkaması ve idrar akımına engel olması durumudur.

Elde edilen iyi sonuçlar sayesinde günümüzde epey popüler olan ve kullanımı yaygınlaşan yeni bir kapalı prostat cerrahisi yöntemidir. HoLEP Holmium Laser ile kapalı olarak yapılan açık ameliyata benzer sonuçlar veren bir prostat ameliyatıdır. Bu yöntem artık prostat tedavisinde 21.yüzyılın altın standart tedavi şekli olarak kabul edilmektedir.

HoLEP YÖNTEMİ HANGİ HASTALIKLARDA UYGULANIR?

HoLEP yöntemi iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılır. Bu yöntem bütün büyüklüklerdeki prostat büyümelerinin tedavisinde oldukça etkin bir şekilde kullanılır. Özellikle 80 gram ve üzeri büyüklükteki prostatlarda diğer kapalı prostat ameliyatı yöntemlerinin etkinliği düşük olduğu için, HoLEP yöntemi daha fazla tercih edilir.

HoLEP AMELİYATI NASIL YAPILIR?

HoLEP işlemi steril ameliyathane şartlarında hastaya genel veya regional (Belden uyuşturma) anestezi ile gerçekleştirilir. Özel bir endoskopik cihaz ile idrar kanalından girilir, lazer enerjisi ile prostatın büyümüş kısımları prostat kapsülünden ayrılarak mesaneye itilir. Daha kolay anlaşılması için prostatı, içinden idrar kanalı gecen bir portakala benzetirsek, lazer ile portakalın dilimleri kabuğundan ayrılır ve mesaneye itilir. Sonrasında bir başka endoskopik alet (morselatör) ile mesanedeki bu dokular küçük parçacıklar şeklinde emilerek hiçbir kesme işlemi uygulanmadan idrar kanalından çıkarılır. Bu dokular patolojiye gönderilir.

 

AVANTAJLARI NELERDİR?

İdrar kaçırma:

HoLEP yöntemi ile yapılan ameliyatlarda idrar tutmayı sağlayan sfinkter adı verilen yapı, müdahale edilen alanın önünde kalır. Sfinkter yapısı ameliyat esnasında korunduğu için ameliyat sonrası idrar kaçırma problemi yaşanmamaktadır. Ancak uzun süre prostat hastalığı yaşamış hastalarda idrar tutma vanasındaki ve mesanedeki bozulmadan dolayı geçici süreli kaçırmalar görülebilir.

Ereksiyon problemi:

HoLEP lazer enerjisinin etkilediği doku derinliği 0.4 mm’dir. Bu nedenle 4-6 mm kalınlığı olan prostat kapsülünün dışında seyreden ve ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayan sinirleri etkilememekte, güvenilirliği kanıtlanmış ve dolayısıyla ameliyat sonrası cinsel işlev bozukluğu gibi sorunlar görülmemektedir.

Kanama:

Diğer prostat ameliyatlarına göre HoLEP yönteminde işlem sırasında kanama oldukça az görülür. İşlem sırasında damarlar lazer enerjisi ile yakıldığı için kanama nerdeyse hiç olmamaktadır.

Hastalığın tekrar etmesi:

Prostat dokusunun kapsülü dışında kalan kısmının (hastalığı oluşturan büyümüş prostat dokusunun) tamamı çıkarıldığı için HoLEP işlemi sonrası hastalığın tekrarlama riski neredeyse yok denecek kadar azdır.

Hastanede ve sondalı kalış süresi:

HoLEP yöntemiyle yapılan prostat operasyonu sonrasında sondalı kalış süresi ve hastanede yatış zamanı daha kısa sürmektedir. Hastalar rahat ve hızlı bir iyileşme süreci yaşayarak erken dönemde gündelik yaşamlarına dönebilirler.

HoLEP yönteminde kullanılan lazer cihazının önemi:

HoLEP Amerika ve Avrupa’da son 10 yılda giderek yaygınlaşan ve avantajları sebebi ile prostat büyümesi cerrahisinde altın standart olmayı başarmıştır. Bu tedavinin başlangıcında önce 60 Watt’lık cihazlar kullanılmış sonra sırasıyla 100,120,140 ve en son 150 Watt’lık cihazlar üretilmiştir. Bunun nedeni lazer enerji gücünün artmasıyla tedavide başarı oranı daha da yukarıya tırmanmış ve altın standart olmuştur. 150 Watt’lık cihazın bu konuda etkinliği diğerlerine göre daha üstün olduğu aşikardır.

 

Ege Şehir hastanesinde işlemi hangi cihaz ile yapıyorsunuz?

JENA SURGICAL 150 Watt Holmium Lazer cihazı kullanıyoruz.

Whatsapp Destek