Birimlerimiz

Hematoloji

Hematoloji; kan hücrelerini ve kan hücrelerini oluşturan organları, bu organların hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Hematoloji dahiliye (iç hastalıkları) biliminin yan dalıdır. Lenfoma, multipl miyelom, akut ve kronik lösemi ile benzeri rahatsızlıklar olmak üzere; kemik iliği, lenf sistemi ve kan ile ilgili hastalıklar hematoloji bilim dalı altında incelenmektedir. Hematolojik hastalıkların büyük bir bölümü, tedavisi hayati önem taşıyan hastalıklardır. Bu hastalıkların tedavisi iyi bir ekip çalışması ve deneyim gerektirmektedir. Hematoloji, son yıllarda çok önemli gelişmelerin kat edildiği, hastalıklarda tedavi seçeneklerinin arttığı, klinik çalışmaların en çok yapıldığı alanlardan biridir. Hematolojik kanserlerin de tedavi edilebilme oranı hızla artmaktadır. Ege Şehir Hastanesi hematoloji birimimizde tam donanımlı ünitelerimiz ve deneyimli ekibimizle hematolojik hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

Hematolojik Hastalıkların Genel Belirtileri

Hematolojik hastalıkların genel belirtileri; halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı ve sarılıktır. Renkte solgunluk, ani kilo kayıpları, yüksek seyirli eteş ve lenf bezlerinin büyümesi de yaygın görülen semptomlardandır. Özellikle yüksek seyirli ateş hematolojik hastalıkların tamamında görülen bir belirtidir. Hafif travmalarda görülen yoğun kanamalar ve pıhtılaşma güçlüğü, olağandan sık geçirilen enfeksiyon, fiziksel aktivitelerde normalden hızlı yorulma ve boyun, koltuk altı ve kasıklarda gözlemlenen bezelerde hematolojik hastalıkların belirtilerindendir.

Hematoloji Biriminin İlgilendiği Hastalıklardan Bazıları;

Anemi (Kansızlık)

Kana kırmızı rengini veren ve oksijenin hücrelere taşınmasıyla görevli olan proteine hemoglobin denilmektedir. Hemoglobin, kanda kırmızı kan hücreleri (alyuvar) tarafından taşınır. Kanda bulunan hemoglobin proteinin normal seviyenin altına düşmesi veya alyuvarların sayısının azalması durumuna anemi (kansızlık) adı verilir. Anemi (Kansızlık), kandaki hemoglobin miktarının erişkin erkeklerde 13 g/dL, kadınlarda ise 12 g/dL değerlerinin altına düşmesine verilen isimdir. Yorgunluk, solgun ten rengi, kalp ritminde düzensizlik, nefes darlığı, el ve ayak bölgelerinde soğukluk ve uyuşma, baş dönmesi ve ağrısı ve sinirlilik hali anemi hastalığının belirtileri arasındadır.

Talasemi (Akdeniz Anemisi)

Talasemi kalıtsal anemilerden biridir, ülkemizde akraba evliliklerinin fazla olması nedeni ile genetik geçişli bir hastalık olan talasemi sıklığı da giderek artmaktadır. Talasemi taşıyıcılık ve hastalığı olmak üzere iki şekilde görülmektedir. Taşıyıcılar hasta değildir, Talasemi hastalığına Akdeniz anemisi denir. Taleseminin solgunluk, halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, çocuklarda gelişme geriliği gibi belirtileri mevcuttur.

Akut ve Kronik Lösemiler

Lösemi, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir kanser türüdür. Lösemi; akut veya kronik olarak, tümörün yayılım ve gelişim özelliklerine göre sınıflandırılır. Genel olarak, akut lösemiler çocuklarda, kronik lösemi daha çok yetişkinlerde görülmektedir. Lösemiyle ilgili inceleme yapılması gereken bazı durumlar; kansızlığa bağlı cilt renginde solgunluk, kolay kanama ve ciltte nedensiz oluşan morluklar, sık tekrar eden ateş, ani kilo kaybı ve iştahsızlık, lenf bölgelerinde gözlemlenen bezeler, sık tekrar eden burun kanaması, diş eti ağrıları ve kanaması ve eklem ağrıları. Özellikle 2-5 yaş arasında ki çocuklarda lösemi riski yüksek olduğundan bu belirtileri kendinizde veya çocuğunuzda gözlemlediğinizde mutlaka bir uzmana başvurmalısınız.

Lenfoma

Lenfoma vücudun mikroplarla savaşma ağı olan lenfatik sistemin kanseridir. Lenfoma; Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma adı altında iki ana başlığa ayrılmaktadır. Lenf bölgelerinde görülen büyüme, halsizlik, ateş ve gece terlemeleri, nefes darlığı ve ani kilo kaybı lenfomanın sık gözlemlenen belirtilerindendir.

Multipl Miyelom

Multipl miyelom bir kanser çeşididir. Miyelom, bir çeşit beyaz kan hücresi olan plazma hücrelerinde başlayan bir kanser çeşididir. Genellikle sırt ve kaburgalarda görülen kemik ağrıları, halsizlik hissi, sık tekrarlayan enfeksiyon, ani kilo kaybı, bulantı ve kabızlık multipl miyelom belirtilerindendir.

İdiopatik Trombositopoenik Purpura (ITP)

Bağışıklık ya da idiopatik trombositopenik purpura olarak da bilinen immün trombositopeni, kanda düşük miktarda trombosit ile karakterize nadir görülen bir kanama bozukluğudur.

Pıhtılaşma Bozuklukları

Normal bireylerde kısa sürede duran kanamaların uzun süre durmaması ya da normal bireylerde belirgin kanama ya da morarmaya sebep olmayan travmaların bu hastalarda ciddi kanamalar ya da ciltte morarmalar oluşturmasıdır. Ufak kesiklerde şiddetli kanamalar, diş eti kanamaları, nedensiz başlayan ve zor duran burun kanamaları, eklem içinde oluşan kanamalar pıhtılaşma bozukluklarının belirtilerindendir.

Hematoloji

BİLGİ VE RANDEVU İÇİN BİZ SİZİ ARAYALIM
Whatsapp Destek