Birimlerimiz

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji bilim dalı, sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir. Sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen İç Hastalıklarının (Dahiliye) yan dalıdır. Sindirim sistemi kanalı adı verilen yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak (kolon) ve makat bölgesi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve yolu hastalıkları, pankreas hastalıkları ile karın duvarı hastalıkları, yani karın içi organlardan böbrekler hariç tüm organların hastalık ve tanı ve tedavisi ile gastroenteroloji bilim dalı ilgilenmektedir.

Gastroenteroloji bilim dalının ilgilendiği alanlar çok geniştir ve iki ana başlık altında incelenmektedir. İlk başlık, gastrointestinal kanal olarak adlandırılan yemek borusu, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar ve anüs hastalıklarıdır. İkinci başlık altında ise safra ve karaciğer yolları hastalıkları yer almaktadır.

Özel Ege Şehir Hastanesinde poliklinik hizmeti yanı sıra endoskopi dalında da tanı ve tedavi amaçlı tüm gastroenteroloji işlemleri yapılmaktadır. Diyagnostik amaçlı üst gastrointestinal sistem için özofagogastroduodenoskopi, safra yolları ve pankreas incelemeleri için endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, kalın bağırsak incelemesi için de kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi yapılmaktadır. Tanı için yapılan bir diğer işlem de karaciğer iğne biyopsisidir.

Gastroenteroloji Poliklinik Hizmeti

Gastroenterolojik hastalıklardaki en yaygın gözlemlenen semptomlar; uzun süreli kabızlık, uzun süreli ishal, kusma, bulantı ve karın ağrısıdır. Bunlara ek olarak irritabıl bağırsak sendromu, göğüs ortasında yanma hissi ve ağza acı su gelmesi (asit reflüsü) de yaygın gözlemlenen semptomlardandır. Hastanemizde her türlü gastroenterolojik hastalığın tanı ve tedavi işlemi uygulanmaktadır.

Gastroenteroloji bölümü kapsamında teşhis ve tedavi amacıyla uygulanan işlemlerden bazıları bu şekildedir;

Endoskopi

Endoskopi sindirim sistemini incelemek için cerrahi olmadan ağızdan girilerek gerçekleştirilen bir işlemdir. Endoskopi, ucunda kamera ve ışık bulunan esnek bir tüp yardımıyla yapılmaktadır. Kullanılan sistemle sindirim sisteminin görüntüleri monitörde incelenebilmektedir. Endoskopi geçmeyen mide bulantısı ve karın ağrısı, ani kilo kaybı, ülser, yutma ve yutkunma güçlüğü, enfeksiyonlar, tümörler ve safra kesesi taşları gibi nedenlerle uygulanabilmektedir.

Özofagogastroduodenoskopi (ÖGD)

Özofagogastroduodenoskopi mide, on iki parmak bağırsağı ve ince bağırsağın üst bölümünün endoskopik incelenmesi işlemidir. Göğüste yanma, mide bulantısı ve kusma, ağızdan kan gelmesi, iştahsızlık ve ani kilo kayıpları, kronik ishal, kan düşüklüğü ve mide ülseri gibi hastalıkların araştırılması için özofagogastroduodenoskopi uygulanabilmektedir.

Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi

Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) yaygın olarak yapılan endoskopik işlemlerdendir. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografide ince bağırsağın ileri kısımlarına kadar ilerleyip; safra kanalına ve pankreatik kanallara geçerek inceleme yapılma işlemidir. Safra yolu taşları, nedensiz oluşan sarılık, ve safra yolları, karaciğer, pankreasta hastalık şüphesi olması durumunda endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi işlemi uygulanmaktadır.

Kolonoskopi

Kolonoskopi kalın bağırsak ve ince bağırsağın son kısmının incelenmesine imkan sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Sebebi bulunamayan karın ağrısı, ani kilo kaybı, uzun süren ishal ve kabızlık, kansızlık, dışkıda kan görülmesi ve bağırsak poliplerinin teşhis ve tedavisi için kolonoskopi işlemi uygulanmaktadır.

Rektosigmoidoskopi

Rektosigmoidoskopi kalın bağırsağın rektum ve sigmoid kolon ismi verilen son 30-40 cm’lik kısmının incelenmesi işlemine verilen isimdir. Kolon kanseri riski saptandığında, izah edilemeyen rektal kanama ve ağrı olması durumunda veya uzun süreli ishalin tanısını koymak amacıyla uygulanmaktadır.

Karaciğer İğne Biyopsisi

Karaciğer biyopsisi, genellikle karaciğerde ultrason, tomografi ya da emar gibi görüntüleme yöntemleriyle saptanan bir kitlenin türünü belirlemek için uygulanmaktadır.

Gastroenteroloji

BİLGİ VE RANDEVU İÇİN BİZ SİZİ ARAYALIM
Whatsapp Destek