Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi

Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından obezite, Vücut Kitle İndeksi’ne (VKİ) göre belirlenmektedir. Vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olup, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmaktadır. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) vücut ağırlığının, “kilogram” cinsinden değerinin, boyun “metre cinsinden” değerinin “karesine” bölünmesiyle elde edilen sayıdır....

Whatsapp Destek