Doktorlarımız

Doç. Dr. Sibel Ayık

Göğüs Hastalıkları

Hakkında

 

Doğum yeri ve tarihi: Isparta 28 Ekim 1973

Yabancı diller: İngilizce

 

Eğitim gördüğü kurumlar:

 

1990 – 1996: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

1996 – 2002: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları İhtisası

 

Mesleki özgeçmiş:

 

1990 – 1996: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

1996 – 2002: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları İhtisası

2002-2004: Uzman Doktor: İzmir Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri.

2004-2006: Uzman Doktor: İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2006-2012: Uzman Doktor İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuvarı

20122013 Yardımcı Doçent Doktor İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklar ve Uyku Laboratuvarı

2013-2016 Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi

2017-2020: Özel Ekol KBB Hastanesi

 

2012 Cleveland Clinic Respiratoy Institute-Observer

2013- Göğüs Hastalıkları Board Sertifikası

2013– Doçent Doktor

 

Üye olduğu dernekler:

European Respiratory Society

Türk Toraks Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Türk Uyku Tıbbı Derneği

Uyku Derneği

Tabibler Odası

 

Çalışma Alanları:


Tüm Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Uyku Bozuklukları (10 yıllık deneyim ve sertifika)

Bronkoskopi

Akciğer Kanseri

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

1- Eosinophilic bronchitis as a cause of chronic cough. Sibel. Ö. Ayik, Özen K.Basoglu, Münevver Erdinc, Serhat Bor, Ali Veral and Cem Bilgen Respir Med 2003;97: 695-701

2- Complicated Parapneumonic Effusion And Emphyema Thoracis: Microbiologic Ans Therapeutic Aspects. Duygu Ozol, Sibel Öktem (Ayık), Ertürk Erdinc. Respir Med 2006; 100:286-291.

3- Tuberculous abscess on the chest wall. Sibel Ayık, Aydan. Çakan, Nilüfer Aslankara, Ayşe Özsöz. Monaldi Arch Chest Dis 2009;71:1,39-42.

4- Denim sandblasters’pneumoconiosis. Melda Apaydın, Makbule Varer, Sibel Ayik. JBR-BTR 2011; 94:36.

5- Sleep Analysis of Patients With Nocturia and Benign Prostatic Obstruction. Kaan Bal, Sibel Ayik, Yasar Issi, Ahmet Bolukbasi, Galip Akhan. UROLOGY 2012, 80: 383–388.

6- Clinical significance of obstructive sleep apnea in middle aged and elderly

Sibel Ayik , Galip Akhan. European Geriatric Medicine 2012;3:213–218.

7- Clinical characteristics of  obstructive sleep apnea syndrome in heart transplantation patients. Transplantation Proceedings. 2012;3clin5688.

8- Cerebral oxygenation during sleep in patients with obstructive sleep apnea:near-infrared spectroscopy study.JOT- 2012-110206

9- The association of nocturia with sleep disorders and metabolic and chronic pulmonary conditions: data derived from the polysomnographic evaluations of 730 patients.

Ayik S, Bal K, Akhan G.Turk J Med Sci. 2014;44(2):249-54. doi: 10.3906/sag-1210-20.

10- The effect of methyl palmitate on treatment of experimental asthma.Temiz C, Kalemci S, Micili SC, Tekmen I, Yildiz G, Acar T, Ayik S, Aksun S, Yilmaz O, Akkoclu A.J Pak Med Assoc. 2015 Jun;65(6):632-6.

11- Correlation between hippocampal sulcus width and severity of obstructive sleep apnea syndrome. Akhan G, Songu M, Ayik SO, Altay C, Kalemci S.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Dec;272(12):3763-8. doi: 10.1007/s00405-014-3422-7. Epub 2014 Dec

12- Obstructive sleep apnea syndrome and gastroesophageal reflux disease: the importance of obesity and gender. Basoglu OK, Vardar R, Tasbakan MS, Ucar ZZ, Ayik S, Kose T, Bor S.Sleep Breath. 2015 May;19(2):585-92. doi: 10.1007/s11325-014-1051-4. Epub 2014 Aug 31.

13-Carotid intima-media thickness increase in patients with habitual simple snoring and obstructive sleep apnea syndrome is associated with metabolic syndrome.

Apaydin M,Ayik SO, Akhan G, Peker S, Uluc E.J Clin Ultrasound. 2013 Jun;41(5):290-6. doi: 10.1002/jcu.22040. Epub 2013 Mar 14.PMID: 23494649

14- Sleep disturbances in patients with lung cancer in Turkey. Tevfik ÖZLÜ, Sibel ARINÇ, Berna AKINCI ÖZYÜREK, et all .Tüberküloz ve toraks; 018Cilt:66Sayı:ISSN: 0494-1373:297-303

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

 

1- Value of sputum examinations in the diagnosis of tuberculosis. Sibel Oktem, Duygu Ozol,  Abdullah Sayıner. Eur Res Jour Congress  1998 Poster 1488

2- Retrospective anolysis of 79 empyema patients.  Duygu Ozol, Sibel Oktem, Ertürk Erdinc Eur Res Jour Congress 1999 Poster 1331

3- The ınfluence of some clinical parameters on the outcome of severe pneumonia. Duygu Ozol, Feza Bacakoglu, Sibel Öktem, Murat Cirit, Mustafa Hikmet Ozhan. Eur Res Jour 10 th Congress  2000 Poster 3065.

4- Predictors for the rapid decline of fev1 in chronic obstructive lun disease. Duygu Ozol, Sibel Öktem, Münevver Erdinc, Gursel Cok, Ertürk Erdinc. Eur Res Jour 12 th Congress 2002 Poster 1641

5- Comparision of treatment methods in empyema. Duygu Ozol, Sibel Öktem, Ertürk Erdinc Eur Res Jour 12 th Congress  2002 Poster 2217.

6- Eosinophilic bronchitis as a cause of chronic cough. Aystematic diagnostic evaluation. Sibel Öktem Ayik, Ozen Kacmaz Basoglu, Münevver Erdinc, Serhat Bor, Ali Veral and Cem Bilgen Eur Res Jour 12 th Congress 2002 Poster 2857.

7- Trends in tuberculosis case fatality in İzmir between 1994-2002. İpek Çoşkunol, Dursun Tatar, Sibel Ayık, Serpil Alptekin, Mert Aydın. Eur Res Jour 13 th Congress 2003 Thematic Poster 3232

8- Risk of infection in the health workers applying DOT. Serpil Alptekin, Sibel Öktem, İpek Coskunol, Mert Aydın, Onen Ceyhan. Eur Res Jour 14 th Congress 2004 Thematic Poster p3932.

9-Aproach of health workers and patients to directly obsorved therapy. Serpil Alptekin, Mert Aydın, Onen Ceyhan, İpek Coskunol, Sibel Ayik. Eur Res Jour14 th Congress 2004 Poster 3966.

10- Knowledge Of High School Students About Tuberculosis.

Sibel Ayık, Nilgün Tavusbay, Serpil Alptekin. Eur Resip Jour 15 th Congress 2005 Thematic Poster p1234.

11- Factors Affecting The Cigarette Smoking Habits Among High School Students

Sibel Ayık, Nilgün Tavusbay, Serpil Alptekin. Eur Resip Jour 15 th Congress  2005 Thematic Poster p3873.

12- Knowledge of tuberculosis patients about tuberculosis disease.  Sibel Ayık, Işıl Karasu, Ayşe Özsöz, Ercan Çil, Aydan Çakan. Eur Resip Jour 16 th Congress  2006 E-Poster E226

13- Neutropenia in lung cancer cases after chemotherapy. Işıl Karasu, Sibel Ayık, Ayşe Özsöz, Aydan Çakan. Eur Resip Jour 16 th Congress  2006 E-Poster E4315

14- Splenic metastasis of lung cancer. Sibel Ayık, Nimet Aksel, Ayşe Özsöz, Aydan Çakan. Eur Resip Jour 16 th Congress  2006 E-Poster E612

15- The Effect Of Age On Findings Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Sibel Ayık, Galip Akhan.  Eur Resip Jour 21 th Congress 2010 Thematic Poster P4420.

16- The association of nocturia with sleep disorders, metabolic and chronic pulmonary condition. Sibel Ayık, Kaan Bal, Galip Akhan, Ahmet Bölükbaşı, Yaşar İssi. Eur Resip Jour 21 th Congress 2010 Thematic Poster P4422.

17- Right aortic arch and aberrant left subclavian artery with thyroid hemiagenesis. Melda Arslan Apaydin, Makbule Varer, Sibel Öktem Ayik, Ufuk Yetkin. World Congress World Society Of Cardiathoracic Surgeons.2010 Poster

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- Tüberküloz tanısında balgam incelemelerinin verimliliği. Duygu Özol, Sibel Öktem, Abdullah Sayıner. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 1998;2:9-15.

2- Konjenital bronkopulmoner malformasyonlar. Ertürk Erdinç, Sibel Öktem. Tüberküloz ve Toraks Dergisi. 1999;47 (4): 487-498.

3- Yetmişdokuz ampiyem vakasının retrospektif incelenmesi. Duygu Özol, Sibel Öktem, Ertürk Erdinç. Solunum 1999;1: 90-94.

4- Akciğerin büllöz  hastalıkları. Ertürk Erdinç, Sibel Öktem. Tüberküloz ve Toraks Dergisi. 2000;48 (1):73-78.

5- Ciddi toplum kökenli pnömonilerin prognozunda klinik parametrelerin rolü. Duygu Özol, Feza Bacakoğlu, Sibel Öktem, Murat Cirit, Mustafa Özhan. Toraks Dergisi. 2000;1(3) 8-13.

6- Apopitozisin önemi. Sibel Öktem, Mustafa H Özhan, Duygu Özol. Toraks Dergisi 2001;2(1):91-95.

7- Akciğer abseli hastaların retrospektif olarak incelenmesi. Sibel Öktem, Duygu Özol, Ertürk Erdinç. Tüberküloz ve Toraks Dergisi. 2001;49(1):96-100.

8- Kronik obstruktif akciğer hastalığı ve beslenme. Duygu Özol, Sibel Öktem. Akciğer Arşivi 2001;1:40-44.

9- Eozinofilik bronşit. Sibel Öktem, Münevver Erdinç. Solunum Hastalıkları 2002;13:136-141.

10- Astmada inhale steroid tedaviye yanıtın indükte balgam ECP düzeyi ile izlenmesi. Münevver Erdinç, Sibel Öktem, Birgül Kıran, Ali Veral, Ali Kokuludağ. Solunum 2002;4:11-14.

11- Hastane kökenli ağır pnömonilerde prognostik faktörler. Sibel Öktem, Duygu Özol, Aslı Toros, Feza Bacakoğlu, Mustafa Hikmet Özhan. Yoğun Bakım Dergisi 2003; 3(3)194-199

12- Gastoözofageal reflü hastalığı ve kronik öksürük. Sibel Öktem Ayık, Münevver Erdinç. Toraks Dergisi. 2003;4(2):191-197

13- Lise öğrencilerinin sigara alışkanlıklarını etkileyen faktörler. Sibel Öktem Ayık, Nilgün Tavusbay, Serpil Alptekin, önen Ceyhan, Mert Aydın, İpek Coşkunol.  İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 2005;3:77-82.

14-Akciğer kanserinde dalak metastazı. Sibel Ayık, Nimet Aksel, Aydan Çakan, Ayşe Özsöz. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2007;45(3):107-110.

14- Suçiçeği pnömonisi. Ayperen Kunduracıoğlu, Sibel Ayık, Ayşe Özsöz, Aydan Çakan. Toraks Dergisi. 2009;10: 190-192.

16- Obstruktif Uyku Apne Sendromlu (OSAS) Olgularda Obezite Sıklığı Ve Ek Hastalıklar. Sibel Ayık, Galip Akhan, Şule Peker. Toraks Dergisi. 2011;12:105-110.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

 

1- Yetmişdokuz ampiyem vakasının retrospektif incelenmesi. Duygu Özol, Sibel Öktem, Ertürk Erdinç Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 25. Ulusal Kongresi 1999 Sözlü Sunum 079.

2- Son 8 yıllık akciğer abseli hastaların retrospektif olarak incelenmesi. Sibel Öktem  Duygu Özol, Ertürk Erdinç Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 25. Ulusal Kongresi 1999 Tartışmalı Poster 003.

3- Astmada inhale steroid tedaviye yanıtın indükte balgam ECP düzeyi ile izlenmesi. Münevver Erdinç, Sibel Öktem, Birgül Kıran, Ali Veral, Ali Kokuludağ. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2000 Tartışmalı Poster 047.

4- Transbronşial akciğer biopsisinin diffüz intertisyal akciğer hastalıkları tanısındaki yeri. Sibel Öktem, Duygu Özol, Abdullah Sayıner. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2000 Tartışmalı Poster 226.

5- Ciddi Toplum kökenli pnömonilerin prognozunda klinik parametrelerin rolü. Duygu Özol, Feza Bacakoğlu, Sibel Öktem, Murat Cirit, Mustafa Özhan. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2000 Sözlü Sunum 20.

6- Hastane kökenli ağır pnömonilerde prognostik faktörler. Sibel Öktem, Duygu Özol, Aslı Toros, Feza Bacakoğlu, Mustafa Hikmet Özhan. TUSAD Güğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Ortak Kongresi 2000 Sözlü Sunum 148.

7- İntertisyel pulmoner fibroziste tedavi yaklaşımları. Birgül Kıran, Sibel Öktem, Duygu Özol, Abdullah Sayıner. TUSAD Güğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Ortak Kongresi 2000 Sözlü Sunum 135.

8- KOAH’lı hastalarda solunum fonksiyon testi izlemi. Sibel Öktem, Özen Kaçmaz Başoğlu, Ertürk Erdinç. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi 2001 Tartışmalı Poster 224.

9- Kronik obstrüktif akciğer hastalığında fev1 kaybını hızlandıran belirleyiciler. Duygu Özol, Sibel Öktem Ayık, Münevver Erdinç, Gürsel Çok, Ertürk Erdinç. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi 2002 Sözlü Sunum 271.

10- Ampiyem tedavisinde kullanılan metodların etkinliği ve güvenilirliği. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi 2002 Tartışmalı Poster 340

11- Bir kronik öksürük nedeni olarak eozinofilik bronşit. Sibel Öktem Ayık, Münevver Erdinç, Özen Kaçmaz Başoğlu, Ali Veral, Cem Bilgen. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi 2002 Sözlü Sunum. 477.

12- Kronik öksürük olgularında reflü semptomları özofagus proksimalinde patolojik reflü ile ilişkilidir. Sibel Öktem, Münevver Erdinç, Serhat Bor. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2003 Sözlü Sunum 254

13- İzmir’de 1994-2002 yılları arasında tüberküloz ölüm oranlarının değerlendirilmesi. İpek Çoşkunol, Dursun Tatar, Sibel Ayık, Serpil Alptekin, Mert Aydın. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2003  Poster 679.

14- Tüberkülozda doğrudan gözetimli tedaviye sağlık çalışanları ve hastaların yaklaşımı. Serpil Alptekin, Mert Aydın, Önen Ceyhan, Sibel Ayık, İpek Çoşkunol. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2004 Poster 723

15- Doğrudan gözetimli tedavi uygulayan sağlık çalışanlarında tüberkuloz enfeksiyon riski. İpek Coşkunol, Sibel Ayık, Serpil Alptekin, Mert Aydın, Önen Ceyhan Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 2004 Poster 724.

16- Lise öğrencilerinin sigara alişkanliklarini etkileyen faktörler.  Sibel Ayık, Nilgün Tavusbay, Serpil Alptekin, Önen Ceyhan.  Toraks Derneği 8. Kongresi 2005 TP 225

17- Lise öğrencilerinin tüberküloz hakkinda bilgi düzeyleri. Sibel Ayık, Nilgün Tavusbay,Serpil Alptekin,Mert Aydın,İpek Coşkunol. Toraks Derneği 8. Kongresi 2005 TP 026

18- İmmün Direnci Düşük Bir Olguda Akciğer Tüberkülozunun Göğüs Duvarında Soğuk Abse Oluşturan Progresif Seyri. Sibel Ayık, Nilüfer Aslankara, Aydan Çakan, Ayşe Özsöz. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 27. Ulusal Kongresi 2005 PS 048.

19- Suçiçeği pnömonisi (Olgu sunumu). Ayperen Kunduracıoğlu, Sibel Ayık Öktem, Ayşe Özsöz, Aydan Çakan. Toraks Derneği 9. Kongresi 2006 PS 070.

20- Multipl myelomada plevral tutulum (Olgu sunumu). Sibel Öktem Ayık, Ayşe Özsöz, Ercan Çil, Aydan Çakan, Zekiye A Dinç. Toraks Derneği 9. Kongresi 2006 PS 271.

21- Akciğer kanserinde kemoterapi sonrası nötropeni gelişen olgular. Işıl Karasu, Sibel Öktem Ayık, Ayşe Özsöz, Aydan. Çakan. Toraks Derneği 9. Kongresi 2006 TP219.

22- Tüberküloz hastalarının tüberküloz hastalığı hakkındaki bilgi düzeyleri. Sibel Öktem Ayık, Işıl Karasu, Ayşe Özsöz, Ercan Çil, Aydan Çakan. Toraks Derneği 9. Kongresi 2006 TP250.

23- Apne- hipopnesi olan olgularda gevşek kapak sendromu (floppy eyelid syndrome) görülme sıklığı. Arda Karagöz, İlkay Çakır Mermut, Şeyda Karadeniz Uğurlu, Sibel Ayık, Galip Akhan. TOD 41. Ulusal Kongresi 2007 Poster 35.

24- Obstruktif uyku apne sendromu hastalarında noktüri sıklığı.  Sibel Öktem Ayık, Kaan Bal, Galip Akhan. TUSAD 31. Ulusal  Solunum Kongresi 2009 EP 054.

25- Ağır obstruktif  uyku apne sendromlu olguda tonsillektomi  sonrası bulgular. Sibel Öktem Ayık, Galip Akhan. 10. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi S-24.

26- Obstruktif uyku apne sendromunda yaşın semptomlar üzerine etkisi. Sibel Öktem Ayık, Galip Akhan. 10. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi S-14.

27- Obstruktif uyku apne sendromlu olgularda obezite sıklığı. Sibel Öktem Ayık, Galip Akhan. 10. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi S-13.

28- Nokturisi olan ve nokturisi olmayan uyku apneli hastalarında obstruktif ve irritatif alt üriner sistem yakınmalarının IPSS ve uroflow ile değerlendirilmesi. Sibel Öktem Ayık, Kaan Bal, Yaşar Issı, Galip Akhan, Ahmet Bölükbaşı. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. 2010 Poster 002.

29- Obstrüktif uyku apneli hastalarda erektil disfonksiyon(ed)  prevalansı: kesitsel bir çalışma. Kaan Bal, Sibel Öktem Ayık, Yaşar Issı, Ahmet Bölükbaşı, Galip Akhan. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. 2010 Poster 035.

30- Bening prostat büyümesinde noktüri varlığının uyku kalitesi üzerine olan etkisi ve uyku bozuklukları. Sibel Öktem Ayık, Galip Akhan, Kaan Bal, Yaşar Issı, Ahmet Bölükbaşı. 11. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi S-38.

31- Kalp transplantasyonu yapılmış olgularda polisomnografi bulguları. Sibel Öktem Ayık, M.Fatih Ayık, Galip Akhan, Sultan Karakula, Çağatay Engin, Tahir Yağdı, Mustafa Özbaran. 11. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi S-3.

32- Kalp transplantasyonu uygulanmış olgularda obstruktif uyku apne semptom değişiklikleri. Sibel Öktem Ayık, M. Fatih Ayık, Sultan Karakula, Galip Akhan, Çağatay Engin, Tahir Yağdı, Mustafa Özbaran. TUSAD 32. Ulusal  Solunum Kongresi 2010 EP 150.

33- Obstruktif uyku apne sendromunun göz içi basınç değişikliklerine etkisi. Sibel Öktem Ayık, Reis Avşar, Şeyda Karadenız Uğurlu, Galip Akhan. TUSAD 32. Ulusal  Solunum Kongresi 2010 EP 148.

 

 

 

Whatsapp Destek