Hastalık ve Tedaviler

Bilgi ve Randevu İçin
0232 390 0 390

 • Yenidoğan doğum sonrası ilk muayene
 • 1.ay muayenesi
 • 2. ay muayenesi
 • 3.ay muayenesi
 • 4. ay muayenesi
 • 6. ay muayenesi
 • 8. ay muayenesi
 • 10.ay muayenesi
 • 1 yaş kontrolü
 • Adet düzensizlikleri, kızlarda aşırı tüylenme
 • Akut Sinüzit
 • Altıncı hastalık
 • Ateşli çocuğa yaklaşım
 • Allerjik hastalıklar
 • Astım
 • Allerjik Rinit (saman nezlesi)
 • Allerjik ürtiker
 • Atopik dermatit (allerjik egzema), seboreik dermatit
 • Akut Bronşit, Kronik Bronşit
 • Akut Bronşiolit
 • Akut Laringotrakeit (Krup)
 • Anemi, demir eksikliği anemisi
 • Bakteriyel hastalıklar
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Beslenme bozuklukları
 • Boğmaca
 • Boy kısalığı
 • Bulantı, kusma
 • Cinsel gelişim bozuklukları (erken ergenlik, gecikmiş ergenlik)
 • Çocuklarda ilk muayene
 • Çocukta aşı takvimi
 • Çocukta peteşi
 • Çocukta purpura ve ekimoz
 • Çinko eksikliği
 • D vitamini eksikliği
 • Deri hastalıkları
 • Eklem ağrısı
 • Gastroözofageal Reflü
 • Gaz sancısı, infantil kolik
 • Hipotiroidi
 • Huzursuzluk
 • İskelet displazisi (Boy kısalığına neden olan iskelet bozuklukları)
 • Kabızlık
 • Kalça çıkığı muayenesi
 • Karın ağrısı
 • Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları
 • Kızamık
 • Kızamıkçık
 • Kızıl
 • Molluskum kontagiozum
 • Obezite
 • Otitis media, otitis eksterna
 • Paraziter hastalıklar (kıl kurdu)
 • Protein enerji malnütrisyonu, Gelişme geriliği
 • Sağlıklı çocuk izlemi
 • Stomatit
 • Seboreik dermatit
 • Serebral Palsi
 • Spina bifida
 • Su çiçeği
 • Tartı alamayan çocuk
 • Tiroid hastalıkları
 • Üriner sistem infeksiyonu (idrar yolu infeksiyonu)
 • Vitamin eksiklikleri
 • Yenidoğan sarılığı
 • Yenidoğan solunum sıkıntısı
 • Yenidoğan beslenme problemleri
 • Zatürre (Pnömoni, Bronkopnömoni)