Birimlerimiz

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anestezi uzmanları; başarılı bir operasyonun gizli kahramanları, ameliyathane ekibinin en önemli parçasıdır. Anestezinin kelime anlamı hissizlik, duygusuzluktur. Hastanın ameliyat sırasında ağrı duymasını engellemek için kullanılan ilaçlar, anestezi hekimi tarafından belirlenerek uygulanır. Anestezinin insan vücudu üzerindeki bazı olumsuz etkilerini en aza indirmek ve hastanın ameliyattan sonra hayati işlevleri etkilenmeden uyanmasını sağlamak da yine anestezi hekiminin en önemli sorumluluğudur. Anestezi ve reanimasyon hekimleri, tıp eğitimi üzerine anestezi ve reanimasyon uzmanlığı eğitimi yapmaktadırlar. Operasyonlarda anestezi hekimine, özel eğitimlerini alan anestezi teknikerleri yardım etmektedir.

Anestezi ve reanimasyon hekimlerinin sorumluluk alanlarından bazıları;

Ameliyat öncesinde hastanın değerlendirilmesi ve hazırlanması, hasta ve hasta yakınlarına anestezi seçenekleri ve olası komplikasyonlar hakkında bilgilendirilme yapılması.

Ameliyat öncesinde hastanın genel sağlık durumuna uygun anestezi seçeneğine karar vermek, uygulanacak operasyona uygun pozisyon verilmesini sağlamak ve güvenli şekilde uyutulmasını sağlamak.

Hastanın operasyon süresince uygun anestezi derinliğinde kalmasını sağlamak ve hayati fonksiyonların, sıvı ve kan ihtiyacının, ısı durumunun takibini yapmak.
Ameliyat sonunda anesteziyi sonlandırmak ve uyandırılan hastaların solunum, bilinç ve genel durum değerlendirmelerini yapmak.

Ağrı ve palyatif birimlerinde hastaların durum değerlendirmelerini yapmak Anestezi ve reanimasyon hekimlerinin sorumluluk alanlarındandır.

Anestezi Türleri Nelerdir?

Ameliyatlarda yaklaşık 150 yıldır anestezi uygulanmaktadır. Son yıllarda tıp alanında yaşanan gelişmeler anesteziyolojiye de yansımıştır. Günümüzde sinir hücresinin baskılanmasını sağlayan dört farklı anestezi türü mevcuttur. Anestezi türleri genel anestezi, lokal anestezi, bölgesel anestezi ve sedasyondur. Uygulanacak anestezi yöntemine, operasyonun türü, süresi ve hastanın genel sağlık durumu incelenerek karar verilmektedir.

Genel Anestezi

Genel anestezi hastanın bilincinin tam kapalı olması anlamına gelir ve genellikle uzun sürmesi planlanan ameliyatlarda uygulanmaktadır. Genel anestezi işleminde genel anestezikler adı verilen maddeler kullanılır. Genel anestezide amaç hastanın operasyon süresinde bilincini kaybetmesi ve hiç acı hissetmemesidir. Solunum yoluyla inhalasyon anestezikleri adı verilen uçucu ilaçlar akciğerden kan dolaşımına karışır. Damardan verilen ilaçlara intravenöz adı verilir ve çoğunlukla her iki yöntem birlikte uygulanır. Anestezi uzmanı kullanılacak ilaç kombinasyonlarına hastanın durumu, yapılacak operasyon ve pek çok farklı etkeni dikkate alarak karar vermektedir. Anestezi uzmanı operasyon süresince hastayı gözlemler ve ihtiyaç durumuna göre ilaçları arttırıp azaltabilir. Genel anestezi, indüksiyon, (anestezi uygulamasına başlama), maintence (anestezinin devamı) ve recovery (uyanma, anesteziden çıkma) olarak tanımlanan üç aşamadan oluşmaktadır.

Lokal Anestezi

Küçük cerrahi girişimlerde sadece girişimin yapıldığı bölgenin uyuşturulması işlemine lokal anestezi adı verilmektedir. Uygulanacak işlem ve hastanın genel durumuna göre lokal anesteziyi operasyonu yapacak olan hekim veya anestezi uzmanı uygulayabilmektedir. Genellikle deri altından enjekte edilen anestezikler sayesinde uygulanmaktadır. Lokal anestezi uygulamasında hastanın bilinci açıktır fakat operasyonla ilintili ağrı, acı hissetmez. Genellikle diş hekimleri tarafından ve göz, kulak, buruna uygulanan küçük operasyonlarda tercih edilmektedir.

Bölgesel Anestezi

Bölgesel anestezi, lokal anesteziye benzerlik göstermektedir. Vücudun bir kısmının uyuşturulmasına bölgesel anestezi adı verilmektedir. Bölgesel anestezi en sık doğumlar olmak üzere ortopedi ve üroloji bölümlerinde sıklıkla uygulanmaktadır. Bölgesel anestezinin spinal, epidural, sinir bloğu çeşitleri mevcuttur. Uyuşturulacak alana göre koltuk altı, kasık, diz arkası gibi bölümlerden iğne yapılarak uygulanmaktadır.

Sedasyon

Sedasyon sakinleştirmek anlamına gelen, sedatif ilaçlarla hastanın tüm reflekslerinin korunarak, derinliği kontrollü olarak ayarlanabilen uyku halidir. Sedasyon özellikle diş hekimleri tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

BİLGİ VE RANDEVU İÇİN BİZ SİZİ ARAYALIM
Whatsapp Destek