Akciğer Kanseri Belirtileri, Tedavisi ve Evreleri

YouTube kanalımıza abone olun!

Akciğer kanseri ülkemizde ve dünyada yaygın bir kanserdir ve her iki cinste kanser nedeniyle meydana gelen ölüm nedenleri arasında ilk sıralardadır.

Detaylı Bilgi ve Randevu İçin
0232 390 0 390

Akciğer kanserleri iki gruba ayrılabilirler:

 • Küçük hücreli dışı akciğer kanserleri (skuamöz hücreli karsinom, adenokarsinom ve büyük hücreli karsinom)
 • Nöroendokrin kanserler(Küçük hücreli akciğer kanseri ve karsinoid tümörler)

Akciğer kanseri normal akciğer hücrelerinin kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde tümör oluşturmasıdır. Akciğerde oluşan tümör öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha sonra çevre dokulara ve dolaşım yoluyla karaciğer, kemik, beyin gibi uzak organlara yayılır.


En önemli risk faktörleri; 

 • Sigara
 • Genetik faktörler
 • Radon ,asbest maruziyeti, egzos gazlarına maruziyet


Akciğer Kanseri Belirtileri

 • Uzun süreli öksürük
 • Balgam, balgam karakterinde değişme 
 • Balgamla karışık ya da tek başına öksürükle ağızdan kan gelmesi
 • Açıklanamayan halsizlik
 • Nefes darlığı 
 • Sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları
 • İştah ve kilo kaybı
 • Ses kısıklığı, göğüs, sırt veya omuzda ağrı
 • Özellikle en sık belirti olan öksürük, sigara içenlerde göz ardı edildiğinden doktora başvuru da geç olabiliyor. 

Akciğer grafisinin normal olması hastada kesin akciğer kanseri olmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle şikayeti olan hastalarda risk faktörleri var ise akciğer grafisi normal olsa bile düşük doz bilgisayarlı tomografi ile değerlendirme yapılmalı.
    

Akciğer Kanseri Tanısı
Akciğerde lezyon saptandı ise; 

 • Bronkoskopi (ışılı bir alet ile hava yollarının değerlendirilmesi, tümör görülür ise biyopsi alınması, tümör görülmez ise tetkikteki yerleşim yerine göre fırça-yıkama yapılması.
 • Evreleme amacıyla PET-BT çekilmesi
 • PET-BT'de mediastinal lenf nodlarında tutulum var ise EBUS/EUS/ Mediastinoskopi/Videotorakoskopi yapılması
 • Komşu dokularla arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için gerekli görüldüğünde magnetik rezonans görüntüleme (MR)
 • Beyin MR
 • Hastalığın yerine göre bazı durumlarda tanı, bilgisayarlı tomografi eşliğinde iğne ile örnek alma yöntemi ile de koyulabilir. Daha seyrek olarak ameliyatla akciğer dokusundan parça çıkarılarak da (wedge rezeksiyon) tanı koyulabilir.
 • Biyopsi örneğinin patolojik incelemesi sonucunda kanserin varlığı ve hücre tipi kesinleşir.
 • Akciğer kanseri, yakın bölgede lenf düğümlerine veya başka organlara yayılım göstermeden önce nadiren belirti verdiğinden hastaların çok az bir kısmına erken tanı konur. Erken tanı, çoğu zaman tesadüfen, işe giriş muayenesi, başka bir hastalık nedeniyle çekilen Akciğer Grafisi (röntgen), Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, PET/CT tetkiklerinde kitlenin görülmesi ile konur.


Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer kanserleri başlıca iki ayrı tipe ayrılır. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri. Akciğer kanseri tedavisinde kanser tipi önemlidir zira her iki tip kanserde değişik şekillerde gelişip yayılır ve tedavi edilir.
Akciğer kanserlerinde izlenecek tedavi yöntemi ve yolu birçok faktöre bağlıdır.


Bu faktörler başlıca şöyle gruplandırılabilir:

 • Akciğer kanserinin tipi,
 • Akciğer kanserinin evresi
 • Akciğer kanseri tanısı alan hastanın genel sağlık durumu. 

    

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer kanserli hastaların yüzde 10-35'inde cerrahi tedavi uygulanabiliyor. Ancak bu her zaman kesin tedavi anlamına gelmiyor. Hücre düzeyinde yayılmış tümör, ameliyat sonrasında, patolojik incelemede ortaya çıkabiliyor. Bu durumda ameliyata kemoterapi ya da radyoterapi eklenebiliyor. Cerrahi tedavide; tümörün yerleşimi, hastanın solunum fonksiyonları belirleyici oluyor.

Akciğer kanser tedavisinde hastalar ameliyat sonrası adjuvan tedavi olarak sadece kemoterapi veya sadece radyoterapi veya hem kemoterapi hem radyoterapi tedavisi alabilirler.


Kimleri ameliyat ediyoruz?

Evre 1: 1 lobda küçük tümör, lenf nodu tutulumu yok----Cerrahi

Evre 2: Lob içinde tümör var, ve loba ait ilk istasyon lenf bezinde tutulum var ise ------cerrahi

Evre 3: Akciğerde tümör, mediastinal lenf nodlarında tutulum ya da komşu bazı organlarda(kalp, mediasten, trakea, göğüs duvarı kemikleri ve omurga, aort gibi büyük damarlar) tutulum var ve uzak organ metastazı yok ise bu durumlarda bazı seçilmiş hastalarda  KT/KT+RT sonrası  cerrahi açıdan tekrar değerlendirme yapılabilir.

Evre 4: Uzak metastaz var ise tedavi KT/KT+RT. İstisnası; tek beyin metastazı, tek böbrek üstü bezi metastazı var ise bunlara yönelik tedavi sonrası cerrahi açıdan tekrar değerlendirme yapılabilir.


 

Op.Dr. Yeliz Sarıarslan Erol

Göğüs Cerrahisi Randevu Al Randevu Al: 0232 390 0 390