Akciğer İğne Biyopsisi

YouTube kanalımıza abone olun!

Akciğer iğne biyopsisi, akciğer dokusundan küçük bir parça alınarak incelenmesi işlemidir. Transtorasik akciğer iğne biyopsisi bilgisayarlı tomografi rehberliğinde ve bilgisayarlı tomografi odasında yapılır.


Akciğer Dokusunda Biyopsi Gerektiren 3 Temel Hastalık:

 • Akciğer kanseri,
 • Akciğer dışından akciğere yayılan kanser
 • Akciğerde var olan iyi huylu tümörler


Akciğerdeki var olan tümörün iyi huylu mu ya da kötü huylu mu olduğunu ve kötü huylu ise hangi tip tümör olduğunu anlamak için biyopsi yapılması gerekir. Çok daha seyrek olarak, akciğerde bir kitle olmadan, akciğer dokusunun hastalıklarını ortaya koymak için yapılabilir.


Aşağıdaki Durumları da Doktorunuza Söylemelisiniz:

 • Aspirin, klopidogrel (Plavix) veya warfarin (Coumadin) gibi kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız
 • Herhangi bir ilaca alerjisi varsa
 • Kanama problemi varsa
 • Hamile olma ihtimaliniz varsa
 • Önceki prosedürlerden kaynaklanan akciğer yaralanmaları varsaOlası Riskler Şunları İçerir:

Ağrı: İşlemden sonra iğne girilen noktada ağrı olabilir. Bazen girim yeri kaburgalara yakınsa sağ omuz ağrı ya da nefes almakta hafif ağrı olabilir.

Kanama: %1-2 oranında görülür. Ciddi kanama son derece seyrektir. Kanama olursa bunların büyük kısmı ek tedavi gerektirmez ve kendiliğinden düzelir. Ancak işlemden sonra öksürük ya da balgamla hafif kan bulaşmış tükürük gelmesi daha sıktır ve sorun yaratmaz. Bir kaç saat sonra bu tamamen düzelir.

Hava biriktirme (pnömotoraks: akciğerin çökmesine neden olan zarlar arasında hava birikmesi durumu): Daha sık görülür (neredeyse her 6-7 hastanın birinde) ama sorun yaratmaz, çoğu zaman kendiliğinden düzelir. Hava birikimi her 100 hastanın 2 ya da 3 tanesinde belirgin olabilir ve akciğer boşluğuna bir tüp takmak gerekebilir ve hastanede takip edilmesi gerekebilir.

Enfeksiyon

 

Akciğer İğne Biyopsisi Nasıl Yapılır?

 • İşlem öncesi hasta ve var ise yakınına hekim tarafından ayrıntılı bilgi ve aydınlatışmış onam formu verilecektir. Hastanın bilinen hastalıklarını ve kullandığı ilaçları (özellikle kan sulandırıcı) tam ve doğru bir şekilde hekimine söylemesi gerekir.
 • Ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaçlar vermek için işlemden önce 4 saat aç olmanız yeterlidir. Bu süre içinde almanız gereken ilaç varsa yarım bardak suyla alabilirsiniz.
 • Akciğer biyopsisinde sıklıkla iğne biyopsi yöntemi uygulanır. Biyopside alınacak dokunun boyutuna göre ince iğne yada kalın iğne biyopsileri tercih edilir.
 • Biyopsi öncesi hastaneye günübirlik yatış yapılır.
 • Yakın tarihli kan tetkiki yok ise hastadan kan alınarak laboratuvarda değerlendirme yapılır.
 • Hastanın daha önceden çektirmiş olduğu akciğer filmleri değerlendirilerek, biyopsi yapılması için planlama yapılır.
 • Hasta bilgisayarlı tomografi masasına uygun şekilde yatırılır. Biyopsi alınacak bölge tekrar bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilir. Biyopsi yapılacak bölge bilgisayarlı tomografi ile izlenir ve bölge işaretlenir.
 • Örnek alınacak alan belirlendikten sonra steril gazlı bez ve antiseptik solüsyonla silinir ve lokal anestezi uygulanır. Hasta bu sırada hafif bir ağrı duyabilir.
 • İğnenin girmesinden sonraki her saniye bilgisayarlı tomografi ile takip edilir. Biyopsi yapılacak akciğer dokusundan iğne ile ince bir parça alınır. İğne bölgeden çıkarıldıktan sonra bilgisayarlı tomografi ile takibe devam edilir.
 • Bilgisayarlı tomografi ile takibin en önemli amacı akciğerde kanamanın ya da akciğer zarları arasında hava oluşmasının değerlendirilmesidir. İşlem sonrası hasta 3-4 saat gözetim altında tutulur. Son bir kontrol amaçlı akciğer grafisi çekilir. Hasta daha sonra aynı gün normal yaşamına geri dönebilir.
 • Farklı bir çeşit biyopsi yöntemi olarak ikili iğne sistemi de tercih edilebilir. Biyopsi uygulanacak bölgeye tek bir iğne ile giriş yapılır. Daha sonra bu iğne içinden ikinci bir iğne ile de girilerek istenilen sayıda doku örneği alınır. Bu sistemin en büyük avantajı bir girişte birden çok örnek alarak kesin tanı ihtimalini artırmaktır.
 • Biyopsi sonucu alınan doku örneği mikroskop altında incelenmek üzere patoloji bölümüne gönderilir.

 

İşlem Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • İşlem sonrası 1-2 saat dinlenmek gerekebilir. İşlemden 2 saat sonra her türlü sıvıyı tüketebilirsiniz. Akciğer biyopsisinden 4 saat sonra normal bir şekilde yemek yiyebilirseniz.
 • Ayrıca işlem sonrasında 1 gün boyunca ağır yük kaldırmamaya dikkat ediniz. Bunun yanı sıra iğne girim noktasında ağrı oluşabilir. Bu ağrıyı ağrı kesici ilaçlar ile giderebilirsiniz.


 


 


 


 


 

Op.Dr. Yeliz Sarıarslan Erol

Göğüs Cerrahisi Randevu Al Randevu Al: 0232 390 0 390